Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 17 tháng 07 năm 2024,
BaF Việt Nam muốn vay Ngân hàng thêm tối đa 500 tỷ đồng
Duy Bắc - 15/08/2023 09:20
 
Vừa tăng thêm 646 tỷ đồng nợ vay trong nửa đầu năm 2023, cũng như phát hành trái phiếu, CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam (mã BAF – sàn HoSE) tiếp tục muốn tăng nợ vay thêm 500 tỷ đồng.

Cụ thể, BaF Việt Nam thông qua kế hoạch vay tối đa 500 tỷ đồng tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM, Ngân hàng First Commercial Bank – Chi nhánh Hồ Chí Minh, và Ngân hàng Daegu – Chi nhánh Hồ Chí Minh.

Trong đó, Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM với tư cách là bên đầu mối dàn xếp chính và đại lý nhận tài sản bảo đảm cho hợp đồng vay vốn.

Được biết, tính tới cuối quý II/2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của BaF Việt Nam tăng 67,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 646 tỷ đồng, lên 1.603,3 tỷ đồng và bằng 83,9% vốn chủ sở hữu (đầu năm chỉ bằng 54,9% vốn chủ sở hữu). Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 409,45 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 1.193,8 tỷ đồng.

BaF Việt Nam vừa phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu “3 không” với lãi suất 10,5%/năm

Một diễn biến đáng lưu ý khác, ngày 4/7/2023, BaF Việt Nam vừa phát hành thành công 300 tỷ đồng trái phiếu “3 không” (trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm), lãi suất 10,5%/năm, kỳ hạn 36 tháng. Trong đó, 6 tổ chức trong nước và nước ngoài đã mua 98,87% tổng lượng trái phiếu phát hành.

Được biết, Công ty huy động 300 tỷ đồng trái phiếu, số tiền này, Công ty sử dụng 225 tỷ đồng thanh toán chi phí mua hàng hoá; 50 tỷ đồng chi phí phụ gia, nguyên liệu sản xuất cám; và còn lại 25 tỷ đồng chi phí thuê trang trại.

Ngoài ra, về nhân sự, ngày 25/7, ông Bùi Quang Huy nộp đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT với lý do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhiệm vai trò Hội đồng quản trị.

Được biết, ông Bùi Quang Huy sinh năm 1977, được bổ nhiệm vào vị trí thành viên HĐQT tại BaF Việt Nam từ tháng 3/2021 đến nay.

Trước đó, ngày 22/6, BaF Việt Nam vừa quyết định miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Hường.

Ngoài ra, ngày 30/5, BaF Việt Nam Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Phan Ngọc Ấn.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, BaF Việt Nam cũng thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Phan Ngọc Ấn. Như vậy, ông Ấn đã chính thức rút khỏi BaF Việt Nam.

Theo tìm hiểu, ông Phan Ngọc Ấn từng giữ chức Chủ tịch HĐQT BaF Việt Nam từ ngày 2/3/2021, đồng thời sở hữu lên tới 30% vốn điều lệ tại BaF Việt Nam (ngày 30/6/2021). Tuy nhiên, ngày 15/3/2022, BaF Việt Nam thực hiện miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐQT đối với ông Phan Ngọc Ấn và đồng thời bầu bổ sung ông Trương Sỹ Bá vào vị trí Chủ tịch HĐQT.

Sau khi cổ phiếu BAF niêm yết trên sàn HoSE, ông Phan Ngọc Ấn liên tục bán ra và giảm sở hữu và tính tới cuối năm 2022, ông Phan Ngọc Ấn đã thoái ra toàn bộ và không sở hữu cổ phần nào tại BaF Việt Nam.

Quý II/2023, lợi nhuận BaF Việt Nam giảm 87,5% về chỉ còn 16,1 tỷ đồng

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2023, BaF Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 1.638,3 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 12,16 tỷ đồng, giảm 69,9% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 55,1% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 36,35 tỷ đồng, lên 102,32 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 832,4%, tương ứng tăng thêm 20,31 tỷ đồng, lên 22,75 tỷ đồng; chi phí tài chính ghi nhận 45,66 tỷ đồng so với cùng kỳ ghi âm 9,29 tỷ đồng, tức tăng thêm 54,95 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết tiếp tục ghi nhận lỗ 23,69 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 16,2 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 38%, tương ứng tăng thêm 13,34 tỷ đồng, lên 48,44 tỷ đồng; lợi nhuận khác ghi nhận âm 17,15 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 8,42 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Luỹ kế trong 6 tháng đầu năm 2023, BaF Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 2.454,8 tỷ đồng, giảm 17,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 16,1 tỷ đồng, giảm 87,5% so với cùng kỳ.

Được biết, trong năm 2023, BaF Việt Nam đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 7.525,91 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 301,43 tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm 2023, BaF Việt Nam mới hoàn thành 5,3% so với kế hoạch lợi nhuận năm và cách rất xa kế hoạch lãi 301,43 tỷ đồng.

Bên cạnh kinh doanh lao dốc, trong 6 tháng đầu năm 2023, BaF Việt Nam tiếp tục ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 22,43 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 22,78 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 812,6 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 799,4 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ.

Tính tới 30/6/2023, tổng tài sản của BaF Việt Nam tăng 34,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.651,1 tỷ đồng, lên 6.380,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 2.000,6 tỷ đồng, chiếm 31,4% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 1.216,6 tỷ đồng, chiếm 19,1% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 1.082,5 tỷ đồng, chiếm 17% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 966,6 tỷ đồng, chiếm 15,1% tổng tài sản.

Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn tăng 33,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 498,1 tỷ đồng, lên 2.000,6 tỷ đồng; tồn kho tăng 38% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 334,8 tỷ đồng, lên 1.216,6 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/8, cổ phiếu BAF tăng 50 đồng lên 21.800 đồng/cổ phiếu.

BaF Việt Nam mở rộng thêm chi nhánh tại Long An
Sau khi có 5 chi nhánh tại 5 tỉnh thành, CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam (mã BAF – sàn HoSE) muốn mở rộng thêm chi nhánh tại tỉnh Long An.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư