Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 07 năm 2024,
Bamboo Airways chốt định hướng chọn cổ đông chiến lược
Bảo Như - 15/09/2023 15:13
 
Sáng 15/9, Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 để chốt phương hướng lựa chọn cổ đông chiến lược.
Ra mắt một số nhân sự chủ chốt của Bamboo Airways vừa được
Ra mắt một số nhân sự chủ chốt của Bamboo Airways vừa được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, các cổ đông của Bamboo Airways thông qua một số nội dung liên quan đến cơ cấu mới của Ban quản trị, và một số thay đổi về Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, ban hành Quy chế quản trị công ty, cũng như phương hướng lựa chọn cổ đông chiến lược.

Theo đó, Đại hội thông qua kiến nghị của ông Lê Thái Sâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Bamboo Airways về việc giao Hội đồng quản trị tổ chức, thực hiện rà soát xác định nguồn vốn của công ty, tăng/giảm vốn Điều lệ nhằm mục tiêu tái cấu trúc công ty và huy động vốn từ cổ đông chiến lược. Việc lựa chọn cổ đông chiến lược được thực hiện nhằm mục tiêu tái cấu trúc về mặt tài chính, đảm bảo hoạt động của công ty và tăng cường nguồn vốn để thực hiện các chủ trương mở rộng quy mô tàu bay, mở rộng mạng bay, nâng cao dịch vụ… trong tương lai.

Về mặt nhân sự, Đại hội đồng cổ đông cũng thông qua Quyết định bổ sung bà Lê Thị Trúc Quỳnh, hiện là Phó tổng giám đốc Bamboo Airways - làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028, thay thế các thành viên có quyết định miễn nhiệm được thông qua trước đó.

Đại hội đồng cổ đông của Bamboo Airways cũng thông qua quyết định miễn nhiệm 3 thành viên của Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên mới nhiệm kỳ 2023 - 2028 là bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm, ông Phạm Văn Phùng và ông Nguyễn Đăng Khoa.

Sự thay đổi về số lượng và chức danh Người đại diện theo pháp luật của công ty cũng được biểu quyết thông qua, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. Đại hội cũng đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty, và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, cùng một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Cùng ngày, Hội đồng quản trị Bamboo Airways họp và thống nhất bầu ông Phan Đình Tuệ làm Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Bamboo Airways.

Ông Nguyễn Ngọc Trọng, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Bamboo Airways cho biết: “Trong bối cảnh những biến động chung của thị trường và khó khăn nội tại vẫn đặt ra nhiều thách thức lớn, Bamboo Airways đã và đang quyết liệt đẩy mạnh tiến trình tái cấu trúc toàn diện để nâng cao hiệu quả hoạt động, cũng như lựa chọn cổ đông chiến lược để cùng đồng hành với các kế hoạch phát triển bền vững trong tương lai."

Theo ông Phan Đình Tuệ, Thành viên Hội đồng quản trị Bamboo Airways, Sacombank là một trong những đơn vị đang quan tâm đầu tư vào Bamboo Airways.

Cụ thể, ông Tuệ cho biết với tư cách là đơn vị cấp tín dụng và tài trợ lớn và Bamboo Airways, Sacombank rất quan tâm đến quá trình tái cấu trúc và kỳ vọng vào sự phát triển ổn định của hãng bay.

Sacombank đã có chủ trương đầu tư vào Bamboo Airways, tuy nhiên do là một định chế tài chính, cấp tín dụng nên việc đầu tư ngoài ngành cần tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật. Ngân hàng này đang làm các bước trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận để tham gia đầu tư vào Bamboo Airways.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư