Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 09 năm 2022, 06:54:31
Ban hành Thông tư về thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư
Thanh Huyền - 01/12/2014 15:31
 
 Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 08/2014/TT-BKHĐT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 216/2013/NĐ-CP ngày 24/12/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
Cấp giấy chứng nhận đầu tư online
Luật Đầu tư: Đột phá trong phương pháp tiếp cận
   
  Bộ Kế hoạch và Đầu tư  

Thông tư này quy định chi tiết 8 nội dung về thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực như quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; phân bổ, quản lý và sử dụng vốn đầu tư phát triển; đấu thầu; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài; tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và viện trợ phi chính phủ nước ngoài; quản lý và hoạt động đối với khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghệ cao và các loại hình khu kinh tế khác; doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Thông tư cũng quy định về chế độ thông tin, báo cáo thanh tra chuyên ngành Kế hoạch và Đầu tư.

Đối tượng áp dụng của Thông tư là Cơ quan quản lý nhà nước, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước; Chánh Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành Kế hoạch và Đầu tư; Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, thanh tra viên, người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, cộng tác viên thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/1/2015.

Độc giả quan tâm có thể xem chi tiết Thông tư 08/2014/TT-BKHĐT tại đây.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư