Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 07 năm 2024,
Báo chí đóng góp quan trọng trong tuyên truyền về xây dựng xã nông thôn mới
Hồng Nhung - 18/09/2023 19:27
 
Báo chí đã góp phần quan trọng, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ tuyên truyền về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và làng văn hóa kiểu mẫu.

Ngày 18/9, báo Vĩnh Phúc đăng cai tổ chức Hội thảo “Báo Đảng địa phương với nhiệm vụ tuyên truyền về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và làng văn hóa kiểu mẫu”.

Các cơ quan báo chí đã cổ vũ mạnh mẽ các cấp, ngành, các tổ chức đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân chung sức, đồng lòng trong xây dựng NTM. 

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Tổng Biên tập Báo Vĩnh Phúc Hoàng Thị Nhung khẳng định: Xây dựng nông thôn mới (NTM) là Chương trình MTQG quan trọng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa X) ngày 5/8/2008 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Riêng tại Vĩnh Phúc, tính đến hết tháng 7/2023, đã có 89 thôn được công nhận thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 1 thôn NTM thông minh; 100% số xã được công nhận đạt chuẩn NTM, 20 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao; 1 xã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 4 huyện, TP (Yên Lạc, Bình Xuyên, Vĩnh Yên, Phúc Yên) được công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. 

Đặc biệt, nhất quán quan điểm xuyên suốt là lấy người dân là chủ thể, lấy lợi ích của người dân làm mục tiêu, động lực, là trung tâm của mọi chính sách phát triển, và “Mọi người dân Vĩnh Phúc đều được hưởng thành quả từ sự phát triển”, tháng 5/2023, tỉnh thí điểm xây dựng mô hình “Làng văn hoá kiểu mẫu". Mô hình được triển khai ở 30 thôn, làng, đến nay, kết quả bước đầu đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng cao của Nhân dân.

Bà Nhung nhấn mạnh: “Sự khởi sắc của nông thôn, nông nghiệp trên cả nước, khu vực phía Bắc sau hơn 12 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM là kết quả của sự nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở; thể hiện sự đoàn kết, nhất trí, đồng thuận và quyết tâm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân. Trong đó, có vai trò quan trọng, đặc biệt là sự đồng hành của các cơ quan báo chí nói chung, các cơ quan báo Đảng địa phương nói riêng”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh phát  biểu tại Hội thảo. 

Các cơ quan báo Đảng trên mọi miền Tổ quốc và khu vực phía Bắc đã thể hiện tốt vai trò xung kích đưa chủ trương của Đảng, các chính sách của Nhà nước, của địa phương về chương trình xây dựng NTM đi vào cuộc sống, phát huy hiệu lực, hiệu quả, đồng thời, cổ vũ mạnh mẽ các cấp, ngành, các tổ chức đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân chung sức, đồng lòng trong xây dựng NTM.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh khẳng định, các cơ quan báo Đảng nói riêng, báo chí nói chung là những lực lượng đi đầu; chính nhờ có báo chí, truyền thông mà nhận thức của đại bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chương trình xây dựng NTM được thay đổi; từ chỗ trông chờ, ý lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân đã hiểu được chủ thể của mình trong xây dựng NTM; làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm, khơi dậy tính tích cực chủ động, sáng tạo của cộng đồng dân cư, tạo động lực to lớn biến chương trình thành một phong trào ngày càng rộng lớn.

Tại Hội thảo, ông Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cơ quan báo chí nhất là báo Đảng địa phương, cần tiếp tục phát huy thế mạnh của mình, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền các điển hình tiên tiến, thì cũng mạnh dạn có những bài viết mang tính phản biện, lên án các sai phạm, tăng cường chức năng phát hiện dự báo để có những bài viết đúng đắn kịp thời định hướng dư luận. Đặc biệt, cần phải có những tác phẩm báo chí phản ảnh xứng tầm công cuộc đổi mới xây dựng đất nước, ngay ở địa phương mình.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cần chủ động, tích cực đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, áp dụng các phương thức truyền thông mới, hiện đại, bắt kịp xu thế chuyển đổi số. Xây dựng phương án truyền thông hiện đại về NTM để tiếp cận độc giả, tuyên truyền cần sinh động, có dẫn chứng số liệu thực tế.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư