Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 02 tháng 03 năm 2024,
Báo chí luôn đồng hành với sự phát triển của Đà Nẵng
Hoàng Anh - 29/11/2023 15:51
 
Báo chí luôn đồng hành, tạo sự đồng thuận trong xã hội, quảng bá hình ảnh của thành phố Đà Nẵng.

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, trong thời gian qua, các cơ quan báo chí Trung ương, báo ngành, địa phương khác có văn phòng đại diện, phóng viên thường trú đang hoạt động trên địa bàn TP. Đà Nẵng đã phản ánh kịp thời, toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh trên địa bàn, các sự kiện đối ngoại quan trọng, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của thành phố…

Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin – Truyền thông đã chủ động, tích cực định hướng thông tin, tuyên truyền về sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và thành phố, góp phần cung cấp những thông tin chính thống nhất cho báo chí.

Công tác quản lý nhà nước về báo chí tiếp tục TP.Đà Nẵng được quan tâm. Mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chủ quản báo chí và các cấp, ngành, địa phương được chú trọng.

Ngoài ra, bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Thành ủy, báo chí tại thành phố đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, thông tin đậm nét nhiều sự kiện chính trị quan trọng, tuyên truyền công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo thành phố, phản ánh kịp thời những vấn đề xã hội, dư luận quan tâm.

Qua đó, báo chí góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội, quảng bá hình ảnh TP. Đà Nẵng đến đông đảo công chúng trong và ngoài nước.

Báo chí luôn đồng hành, quảng bá hình ảnh của thành phố Đà Nẵng.
Báo chí luôn đồng hành, quảng bá hình ảnh của thành phố Đà Nẵng.

Để phát huy hiệu quả của công tác báo chí, trong tháng 10/2023, Thành uỷ Đà Nẵng vừa có Quyết định ban hành về quy định việc phối hợp trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, Thành uỷ Đà Nẵng yêu cầu cần đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về báo chí trước yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Đồng thời tăng cường trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan có liên quan trong công tác phối hợp chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí trên địa bàn Thành phố.

Quyết định được ban hành nhằm mục đích tăng cường sự phối hợp chặt chẽ của các cấp uỷ, tổ chức đảng, các cơ quan chỉ đạo báo chí, cơ quan quản lý báo chí, cơ quan chủ quản báo chí trong công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí trên địa bàn thành phố, góp phần tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, bám sát nhiệm vụ công tác chính trị, tư tưởng; tích cực tuyên truyền, cổ vũ thành tựu của công cuộc đổi mới; góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ Thành phố, sự đồng thuận trong xã hội; bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng…

Hiện thành phố Đà Nẵng có 4 cơ quan báo chí địa phương, 108 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khác đặt Văn phòng đại diện, cử phóng viên thường trú hoạt động. Tổng số nhân sự của các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn thành phố khoảng 800 người.

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình: Đà Nẵng có cơ hội trở thành thung lũng Silicon thứ hai
Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT cho biết, FPT sẽ đồng hành cùng Đà Nẵng trong quy hoạch nhân sự, đào tạo nguồn nhân lực chất...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư