Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 03 năm 2021, 12:56:41
Bảo hiểm BIDV báo lãi 376 tỷ đồng, vượt 56% kế hoạch năm 2020
Thanh Thủy - 20/01/2021 10:23
 
Bất chấp “miếng bánh” thị trường bảo hiểm phi nhân thọ chỉ tăng trưởng 8% trong năm vừa qua do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, doanh thu phí bảo hiểm của BIC vẫn đạt mức tăng trưởng 2 con số.
.
Tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm của Bảo hiểm BIDV vượt mức tăng trưởng chung của thị trường

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2020 với tất cả các chỉ tiêu kinh doanh đều vượt kế hoạch và tăng trưởng so với cùng kỳ.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm riêng Công ty mẹ BIC năm 2020 đạt 2.529 tỷ đồng, tăng trưởng 13,8% so với năm 2019, vượt 4,3% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc là 2.363 tỷ đồng, tăng trưởng 17,4%. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế toàn hệ thống năm qua đạt 375,6 tỷ đồng, tăng 39% so với năm 2019 và vượt 56% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế riêng Công ty mẹ đạt 363,5 tỷ đồng, tăng 38,8% và hoàn thành 158% kế hoạch được giao.

Báo cáo tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2021, ông Trần Hoài An, Tổng Giám đốc Bảo hiểm BIDV cho biết lợi nhuận hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong năm 2020 đạt mức cao với tỷ lệ chi phí kết hợp ở mức tốt nhất trong 15 năm hoạt động. Mức tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm của Bảo hiểm BIDV cao hơn tốc độ tăng trưởng của thị trường (ước khoảng 8% theo số liệu từ Bộ Tài chính). Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ trong năm qua dù vẫn duy trì tăng trưởng nhưng cũng chịu tác động lớn do dịch Covid-19 kéo nền kinh tế suy giảm.

Hoạt động kinh doanh của Bảo hiểm BIDV năm 2020 còn ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của mảng bán lẻ. Kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng (Bancassurance) tăng trưởng gần 70%, cũng là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay. Doanh nghiệp bảo hiểm này cũng tiếp tục được A.M. Best duy trì mức xếp hạng tín nhiệm B++.

Trong bối cảnh Việt Nam và thế giới tiếp tục phải đối mặt với tác động từ dịch bệnh Covid-19 ở năm 2021 này, định hướng của công ty kiên định theo hướng tăng trưởng gắn với hiệu quả hoạt động.

Đưa ra một loạt nhiệm vụ cho năm 2021 cũng như giai đoạn tới, ông Trần Xuân Hoàng, Chủ tịch HĐQT Bảo hiểm BIDV, nhấn mạnh hoạt động chuyển đổi số, phát triển hệ thống công nghệ thông tin. Cụ thể, công ty cần xây dựng kế hoạch 5 năm (2021 – 2025) và có lộ trình cụ thể; đảm bảo hiệu quả trong việc phát triển mạng lưới; rà soát thể chế quản lý, xử lý nhanh các dịch vụ nhưng vẫn đảm bảo an toàn hoạt động; đẩy nhanh việc chuyển đổi số, phát triển hệ thống công nghệ thông tin trên toàn hệ thống; xây dựng đề án quản trị chi phí hiệu quả, gắn với chiến lược 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

VIB công bố kết quả kinh doanh năm 2020: Doanh thu phi tín dụng và bán lẻ tăng mạnh
Ngân hàng quốc tế (VIB) công bố báo cáo tài chính năm 2020, một năm kinh doanh với nhiều khởi sắc về tốc độ phát triển, chất lượng và hàm...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư