Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 07 năm 2022, 19:49:38
Bảo hiểm Bưu điện có Chủ tịch mới
Chí Tín - 18/04/2016 09:39
 
Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đã bầu ông Nguyễn Minh Đức, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị PTI.
Phó Tổng giám đốc VietnamPost, tân Chủ tịch Hội đồng quản trị PTI Nguyễn Minh Đức (thứ hai từ phải sang) tại lễ công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ và sơ kết công tác quý I/2015
Phó Tổng giám đốc VietnamPost, tân Chủ tịch Hội đồng quản trị PTI Nguyễn Minh Đức (thứ hai từ phải sang) tại lễ công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ và sơ kết công tác quý I/2015

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông PTI đã thông qua việc từ nhiệm đối với ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị PTI. Đại hội cũng đã bầu thay thế ông Nguyễn Minh Đức vào Hội đồng Quản trị.

Năm 2016, PTI đặt kế hoạch đạt 3.000 tỷ doanh thu bảo hiểm gốc, tăng trưởng 22%, cổ tức ở mức 12%.

Tổng công ty cố gắng giữ vững vị trí số 4 về bảo hiểm phi nhân thọ và số 2 về xe cơ giới, tập trung vào công tác quản trị và nâng cao hiệu quả kinh doanh, tối ưu hóa doanh thu trên từng khách hàng.

Cụ thể, PTI đặt kế hoạch doanh thu từ hợp đồng bảo hiểm năm 2016 đạt gần 3.130 tỷ đồng, tăng 20,9% thực hiện năm trước, lợi nhuận trước thuế đặt kế hoạch gần 171 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đặt kế hoạch 136,7 tỷ đồng, giảm lần lượt 13,8% và 12,79% thực hiện năm 2015.

Năm 2015, tổng doanh thu phí bảo hiểm của PTI đạt 2.588 tỷ đồng, tăng trưởng 42%, lợi nhuận trước thuế đạt 198 tỷ đồng, tăng trưởng 141% so với năm 2014.

PTI hiện đứng thứ 4 với chiếm 7,8% thị phần. Tổng tài sản của PTI tăng từ 2.444 tỷ đồng lên 4.246 tỷ đồng (tăng 73,7%), số dư các quỹ tăng từ 1.015 tỷ lên 1.406 tỷ đồng (tăng 38,5%), doanh thu bảo hiểm gốc tăng 43%.

Thị phần xe cơ giới của PTI tiếp tục đứng thứ 2 thị trường, đạt 15,8%, tăng trưởng 54% năm trước.

Bảo hiểm MIC tăng vốn điều lệ lên 800 tỷ đồng
Ngày 28/3, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm MIC đã họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư