Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 07 năm 2024,
Bảo Việt đã hoàn thành hơn 80% kế hoạch doanh thu 2017
Chí Tín - 31/10/2017 14:00
 
Tập đoàn Bảo Việt vừa công bố kết quả kinh doanh quý III năm 2017 (trước soát xét)*, với tổng doanh thu hợp nhất 9 tháng đầu năm tăng trưởng 26,8% so với cùng kỳ năm 2016, vượt 1 tỷ USD, hoàn thành 80,9% kế hoạch năm.
Thời gian qua Bảo Việt liên tục mở rộng mạng lưới hoạt động và đưa ra các sản phẩm mới
Thời gian qua Bảo Việt liên tục mở rộng mạng lưới hoạt động và đưa ra các sản phẩm mới

Công ty mẹ đạt tổng doanh thu tăng trưởng 5,1% so với cùng kỳ; Lợi nhuận trước thuế hoàn thành 80,4% kế hoạch năm.

Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ đạt tăng trưởng tổng doanh thu 28,7% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu phí bảo hiểm tăng trưởng 28,9%; doanh thu khai thác mới tiếp tục tăng trưởng cao 36,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đạt mức tăng 22,9% tổng doanh thu; doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng trưởng 22,8%.

Về thị phần, theo số liệu mới nhất của Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm, Bảo Việt Nhân thọ dẫn đầu thị trường bảo hiểm nhân thọ, chiếm 20,5% thị phần doanh thu khai thác mới.

Bảo hiểm Bảo Việt duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm cao hơn mức tăng trưởng bình quân thị trường (12,4%), chiếm 18,4% thị phần.

Lĩnh vực đầu tư và dịch vụ tài chính đạt kết quả khả quan, gia tăng quy mô tài sản đầu tư. Tại thời điểm 30/9/2017, tổng tài sản do Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt quản lý tăng 13,1% so với cuối năm 2016. Tổng doanh thu tăng trưởng 10,1% so với cùng kỳ.

Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt cũng ghi nhận kết quả tổng doanh thu trong 9 tháng đầu năm hoàn thành 97,6% kế hoạch năm, tăng trưởng 50,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hoàn thành 90,8% kế hoạch cả năm.

Bảo Việt hiện là một trong những doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước thông qua nộp thuế và cổ tức. Từ khi cổ phần hóa đến nay, tổng số tiền thuế và cổ tức Bảo Việt đã nộp vào ngân sách Nhà nước lên đến 18.000 tỷ đồng.

Từ ngày 31/8/2017, Tập đoàn Bảo Việt đã thực hiện chi trả cổ tức ở mức 10%, tương đương với 680,5 tỷ đồng; tăng thêm 2% so với kế hoạch cổ tức Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã thông qua (8%).

Bảo Việt ra mắt sản phẩm bảo hiểm bão nhiệt đới
Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo Việt) và Công ty Tái bảo hiểm Munich chính thức ra mắt sản phẩm bảo hiểm mới “Bão nhiệt đới”/“One...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư