Bảo Việt nắm vị trí số 1 lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ
Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh năm 2016 (đã được kiểm toán), theo đó tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn tăng trưởng mạnh 23,5% so với cùng kỳ, vượt 14,1% kế hoạch đề ra, đạt 25.675 tỷ đồng.
Năm 2016, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ  tăng 14,04%
Năm 2016, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tăng 14,04%

Đặc biệt trong năm 2016, lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ của Bảo Việt tăng trưởng mạnh, đứng vị trí dẫn đầu trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam.

Tổng doanh thu lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ đạt 7.669 tỷ đồng, tăng trưởng 12,2% so với cùng kỳ. Doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 6.565 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 301 tỷ đồng.

Theo số liệu mới nhất từ Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính, năm 2016, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 36.372 tỷ đồng, tăng 14,04% so với cùng kỳ.

Số tiền thực bồi thường bảo hiểm gốc của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ năm 2016 ước khoảng 12.571 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 34,56%, thấp hơn tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cùng kỳ năm 2015 (43,31%).

Xét theo nghiệp vụ, bảo hiểm xe cơ giới chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu đạt 11.754 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 32,3%, tiếp theo là bảo hiểm sức khỏe (9.472 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 26%), bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại (5.409 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 14,9%)…

Lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ đạt tổng doanh thu đạt 17.117 tỷ đồng, tăng trưởng 30,9%; doanh thu khai thác mới đạt 3.056 tỷ đồng, tăng 32,3% so với năm 2015.

Bộ Tài chính đã chấp thuận cho Bảo Việt Nhân thọ tăng vốn điều lệ lên 2.500 tỷ đồng, trở thành doanh nghiệp có quy mô vốn điều lệ lớn nhất thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam.

Từ tháng 1/2017, Bảo Việt Nhân thọ đã mở rộng mạng lưới từ 65 công ty lên 70 công ty, là công ty bảo hiểm nhân thọ có mạng lưới lớn nhất.

Chí Tín

Bình luận của bạn về bài viết...