Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 07 năm 2024,
Bất động sản Thế Kỷ phát hành tăng vốn lên gần 1.000 tỷ
Chí Tín - 16/12/2020 17:49
 
Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (mã CRE, sàn HoSE) dự kiến thực hiện đợt phát hành tăng vốn điều lệ.
Đợt phát hành thực hiện theo tỷ lệ 20%
Đợt phát hành của Bất động sản Thế Kỷ thực hiện theo tỷ lệ 20%

Hiện tại, Công ty có vốn điều lệ 800 tỷ đồng. Tổng mức vốn kinh doanh trên báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2019 là gần 2.682 tỷ đồng.

Trong đợt phát hành lần này, Bất động sản Thế Kỷ dự kiến sẽ phát hành gần 16 triệu cổ phiếu, tương ứng với giá trị phát hành tính theo mệnh giá là gần 160 tỷ đồng.

Tỷ lệ phát hành theo đó tương ứng là 20%, cụ thể cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 2 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính 2019, kết thúc ngày 31/12/2019.

Cụ thể theo báo cáo tài chính riêng năm 2019, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi nhận là hơn 748 tỷ đồng.

Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 là gần 808 tỷ đồng.

Số lượng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được khi phát hành thêm cổ phiếu mới được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh nếu có sẽ hủy bỏ, không phát hành.

Ví dụ vào ngày chốt danh sách, cổ phiếu Nguyễn Văn A sở hữu 82 cổ phiếu CRE sẽ được nhận thêm 16,4 cổ phiếu, làm tròn thành 16 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ (0,4 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.

Thị trường bất động sản: Chung cư hết “màu mỡ”
Nguồn cung khan hiếm, giá liên tục được đẩy tăng, chủ đầu tư mở bán muộn để tối đa hóa lợi nhuận… khiến chung cư không còn “màu mỡ”...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư