Công ty bất động sản Trung Kỳ Viêm Đông 2 năm chưa nộp tiền thuê đất
Nhiệt Băng - 29/01/2022 13:50
 
Công ty cổ phần Kinh doanh Quản lý bất động sản Trung Kỳ Viêm Đông phải nộp tiền thuê đất trong 2 năm trước đối với diện tích 10.871 m2.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa yêu cầu Công ty cổ phần Kinh doanh Quản lý bất động sản Trung Kỳ Viêm Đông nộp đầy đủ tiền thuê đất năm 2020 và năm 2021 đối với diện tích đất 10.871 m2 được nhà nước cho Công ty thuê trả tiền thuê đất hàng năm với số tiền là 999.109.504 đồng.

Công ty cổ phần Kinh doanh Quản lý bất động sản Trung Kỳ Viêm Đông cũng được yêu cầu hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu bãi tắm Viêm Đông, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7251/UBND-KTN ngày 13/10/2021.

Theo yêu cầu của UBND tỉnh Quảng Nam, Công ty này có trách nhiệm khẩn trương lập thủ tục gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định số 3943/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 về việc điều chỉnh mục đích xây dựng công trình và thời hạn sử dụng đất cho phù hợp, theo đúng quy định tại Khoản 3, Điều 126, Luật Đất đai năm 2013; lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục về môi trường của dự án trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định; tập trung phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại của dự án để đầu tư xây dựng hoàn thành dự án đúng tiến độ.

“Trường hợp chậm trễ tiến độ hoàn thành dự án vì lý do bất khả kháng, Công ty làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn, kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định theo đúng quy định. Công ty gửi báo cáo kết quả thực hiện các nội dung nêu trên về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 28/02/2022 để theo dõi, giám sát và tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo”, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu.

UBND thị xã Điện Bàn có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan và UBND phường Điện Ngọc hỗ trợ Công ty Cổ phần Kinh doanh Quản lý bất động sản Trung Kỳ Viêm Đông sớm thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại của dự án; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng đất và giải quyết kiến nghị của các cá nhân, tổ chức liên quan đến việc sử dụng đất của Công ty theo đúng quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết việc đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc, hướng dẫn Công ty cổ phần Kinh doanh Quản lý bất động sản Trung Kỳ Viêm Đông lập thủ tục và chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh thời hạn, hình thức sử dụng đất của dự án Khu du lịch Trung Kỳ Viêm Đông tại Bãi tắm Viêm Đông theo Quyết định số 3943/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 và xử lý nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trước đó, ngày 13/10/2021, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương cho phép UBND thị xã Điện Bàn điều chỉnh hồ sơ Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu bãi tắm Viêm Đông tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn; trong quá trình triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch, nhưng lưu ý lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư liên quan theo quy định hiện hành của pháp luật. Đặc biệt, ý kiến của cộng đồng dân cư đối với đề xuất phương án điều chỉnh, chuyển đổi các khu chức năng, các không gian công cộng; nhà ở kiểu mẫu; tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan hai bên trục đường chính của bãi tắm.

Trong quá trình điều chỉnh quy hoạch, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu cần tham khảo, xem xét các bãi tắm lân cận để đề xuất bổ sung các chức năng phục vụ công cộng đảm bảo tính chất, mục tiêu là bãi tắm công cộng...

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản