Trang chủ | Hotline: 0965 946 888
Đồng Nai: Dự án Khu dân cư Giang Điền có nhiều thiếu sót trong việc xác định giá đất
Việt Dũng - 07/11/2019 08:24
 
Thanh tra tỉnh Đồng Nai đã đề nghị kiểm điểm nhiều tổ chức, các nhân liên quan đến việc chấp hành các quy định của pháp luật về xác định giá đất cụ thể đối với dự án Khu dân cư - Dịch vụ Giang Điền tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom.

Nhiều thiếu sót trong việc xác định giá đất

Theo kết luận thanh tra của tỉnh Đồng Nai, dự án đầu tư Khu dân cư - Dịch vụ Giang Điền có tổng diện tích 234 ha, được chia làm 02 khu (A,B), và hiện dự án đang vướng ở công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, do nhiều hộ dân khiếu nại việc giá bồi thường thấp, chênh lệch cao giữa giá bồi thường và giá thị trường.

Cụ thể, Khu A do Công ty cổ phần Đầu tư LDG làm chủ đầu tư với quy mô 94,084 ha. Hiện nay còn khoảng 4,45 ha với 13 trường hợp chưa nhận tiền và chưa bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Khu B do Công ty cổ phần SONADEZI Giang Điền làm chủ đầu tư với quy mô dự án là 104 ha, hiện còn lại 109 hộ dân chưa nhận tiền và chưa bàn giao mặt bằng với diện tích là 71,2 ha.

Cả khu A và B của dự án đều cần xác định giá đất cụ thể để làm căn cứ bồi thường cho các hộ dân thực hiện dự án. Tuy nhiên, qua kiểm tra, Thanh tra tỉnh Đồng Nai đã phát hiện nhiều tồn tại trong xác định giá đất tại dự án như đối với việc chuẩn bị thực hiện thẩm định giá đất cụ thể, hồ sơ chuẩn bị thực hiện thẩm định giá đất không thể hiện vị trí, diện tích, loại đất và thời hạn sử dụng của thửa đất cần định giá là không đúng theo quy định.

Bản đồ quy hoạch phân khu B của Dự án Khu dân cư - Dịch vụ Giang Điền
Bản đồ quy hoạch phân khu B của dự án Khu dân cư - Dịch vụ Giang Điền


Qua kiểm tra 07 Chứng thư thẩm định giá đất cụ thể do Công ty cổ phần Thẩm định giá và Tư vấn đầu tư xây dựng Thế Hệ Mới, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai thực hiện thì thấy, có 07/30 thửa đất chọn để so sánh với thửa đất cần xác định giá đất cụ thể nhưng không thể hiện có giao dịch thành công; Có 03/30 thửa đất được đơn vị tư vấn chọn để so sánh với thửa đất cần xác định giá đất cụ thể có thời hạn hạn 2 năm trở lên theo quy định; 3/5 công dân được lấy phiếu thu thập thông tin của thửa đất khẳng định không có đơn vị nào tới phỏng vấn và không ký vào phiếu khảo sát.

Chưa kể, việc trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Đồng Nai thẩm định giá đất cụ thể của dự án lần 2 có thời gian thực hiện 10 ngày là không đúng thời gian quy định. Việc tư vấn giá đất cụ thể của các đơn vị tư vấn giá đất chưa đúng theo quy định của Bộ Tài nguyên & Môi trường nhưng Sở Tài nguyên & Môi trường thiếu sót trong việc kiểm tra, đánh giá kết quả tư vấn giá đất của các đơn vị tư vấn trước khi trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh là không đúng quy định.

Việc thẩm định phương án giá đất tại 2 khu đất này của Hội đồng Thẩm định giá đất tỉnh qua 07 chứng thư cũng bị chậm trễ từ 27 đến 29 ngày. Hội đồng Thẩm định giá đất tỉnh trả hồ sơ đề nghị xem xét lại phương án giá đất với lý do chung chung, chưa rõ căn cứ, dẫn đến việc tư vấn giá đất và trình phương án giá đất cụ thể phải điều chỉnh nhiều lần.

Tương tự, việc trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường bị chậm trễ từ 17 đến 23 ngày; việc quyết định giá đất cụ thể của UBND tỉnh để thực hiện dự án bị chậm từ 15 đến 30 ngày. Thời gian thực hiện định giá đất cũng bị chậm từ 56 đến 242 ngày (gần 11 tháng).

Đề nghị kiểm điều nhiều tổ chức, cá nhân

Trước những thiếu sót ở trên, Thanh tra tỉnh Đồng Nai cho rằng, trách nhiệm dẫn đến tồn tại và thiếu sót trong khâu tổ chức thực hiện định giá đất cụ thể thuộc về Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Tư vấn đầu tư xây dựng Thế Hệ Mới; Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai; Cán bộ tham mưu, Phòng Thẩm định thuộc Chi Cục, Chi Cục quản lý đất đai; Phó Giám đốc phụ trách và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trách nhiệm dẫn đến tồn tại và thiếu sót trong khâu chuẩn bị thực hiện thẩm định giá thuộc về cán bộ làm công tác bồi thường, Phó Giám đốc phụ trách và Giám Đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Trảng Bom; Văn phòng UBND huyện Trảng Bom, Phó Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom phụ trách công tác bồi thường, Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom.

Trách nhiệm dẫn đến việc chậm trễ thẩm định phương án giá đất thuộc cán bộ tham mưu trực tiếp, Phòng Giám cộng sản Sở Tài chính, Phó Giám đốc phụ trách và Giám đốc Sở Tài chính. Trong khi đó, cán bộ tham mưu, Phòng Thẩm định thuộc Chi Cục quản lý đất đai, Phó Giám đốc phụ trách và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, chịu trách nhiệm về việc chậm trễ phê duyệt và quyết định giá đất…

Theo đó, Thanh tra tỉnh Đồng Nai kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo UBND huyện Trảng Bom, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Tài chính và Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai làm rõ trách nhiệm đối với những cán bộ, tổ chức liên quan.

UBND huyện Trảng Bom, Sở Tài nguyên & Môi trường phải làm rõ nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm đối với từng tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền của mình liên quan đến các tồn tại và thiếu sót ở trên; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc thẩm quyền cấp dưới do mình quản lý. 

Đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của cấp trên thì báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm điểm để xem xét, xử lý theo quy định.

Xây dựng không phép tràn lan tại Biên Hòa (Đồng Nai): Chính quyền ở đâu mà nên cơ sự này!?
Liều thuốc “đặc trị” cho việc xử lý dứt điểm nhiều công trình không phép lớn tại TP. Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) chưa được kê toa, khiến...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản