Hà Nội: Tách một phần diện tích Khu đô thị Văn Phú gộp vào Khu đô thị Phú Lương
Quang Hưng - 30/11/2016 10:28
 
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội vừa quyết định tách ô đất quy hoạch ký hiệu X10 ra khỏi Khu đô thị mới Văn Phú để sáp nhập vào Khu đô thị mới Phú Lương.
.
Khu đô thị mới Văn Phú nằm trên địa bàn phường Phú La, quận Hà Đông, quy mô 94,1ha và mức đầu tư 820 triệu USD, do Công ty CP đầu tư Văn Phú - Invest làm chủ đầu tư.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch Khu đô thị mới Văn Phú tại các ô đất ký hiệu X10, X13, HT01 (tỷ lệ 1/500). Theo quy hoạch mới điều chỉnh, ô đất quy hoạch ký hiệu X10 sẽ tách ra khỏi Khu đô thị mới Văn Phú để sáp nhập vào Khu đô thị mới Phú Lương; điều chỉnh các ô đất quy hoạch ký hiệu XI3, HT01 có chức năng cây xanh, mặt nước, hạ tầng đô thị thành các ô đất quy hoạch có chức năng xử lý nước thải ngầm (phía trên bố trí vườn hoa, cây xanh...), bãi đỗ xe, cây xanh nhóm nhà ở, nhà ở liên kế, đường giao thông. Việc xây dựng bổ sung trạm xử lý nước thải cục bộ ngầm công suất 4.500 m3/ngày đêm phục vụ xử lý nước thải của toàn bộ khu đô thị mới Văn Phú. Tổng diện tích của các ô đất điều chỉnh rộng khoảng 7.378 m2 (gần 0,7378 ha), dân số khoảng 128 người.

Việc điều chỉnh này dựa trên nguyên tắc kế thừa nội dung cơ bản của Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Văn Phú (lần 2) đã được UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) phê duyệt tại Quyết định số 927/QĐ-UBND, ngày 14/4/2008, điều chỉnh cục bộ các ô đất quy hoạch ký hiệu X10, X13, HT01. Các nội dung khác không thuộc nội dung điều chỉnh tại các ô đất nêu trên được giữ nguyên theo Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Văn Phú (lần 2).

Điều chỉnh bổ sung quỹ đất xây dựng nhà ở, cơ cấu tổ chức lại đất hạ tầng kỹ thuật và giao thông đảm bảo cân đối các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc khu vực phù hợp theo Quy hoạch phân khu đô thị S4, tỷ lệ 1/5000 được duyệt và khớp nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật với đồ án quy hoạch, dự án đầu tư Khu đô thị mới Phú Lương. Đề xuất giải pháp mới về tổ chức không gian kiến trúc hài hòa với các công trình lân cận trong khu vực.

Khu đô thị mới Văn Phú nằm trên địa bàn phường Phú La, quận Hà Đông có quy mô 94,1ha và mức đầu tư 820 triệu USD, do Công ty CP đầu tư Văn Phú - Invest làm chủ đầu tư.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản