Lâm Đồng lúng túng lựa chọn nhà đầu tư dự án có đất hỗn hợp
Nhiệt Băng - 29/12/2022 14:19
 
Lúng túng lựa chọn nhà đầu tư dự án có đất hỗn hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng phải đề xuất 4 Bộ hướng dẫn cụ thể.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp đề nghị hướng dẫn triển khai thực hiện lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án có đất hỗn hợp.

Tại văn bản này, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng rằng, hiện nay, tỉnh Lâm Đồng đang thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án kinh doanh bất động sản (đầu tư xây dựng khu đô thị, khu dân cư, nhà ở thương mại…) theo quy định của Luật Đầu tư, Lật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản và các quy định pháp luật có liên quan.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức kêu gọi, thu hút, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng gặp một số vướng mắc, nhất là lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

Cụ thể, theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 1, Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, dự án thuộc trường hợp lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu.

Theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 18, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở năm 2014, đối với khu vực đã giải phóng mặt bằng thì thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo pháp luật đất đai; đối với khu vực chưa giải phóng mặt bằng thì thực hiện đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Theo quy định của Luật Quản lý tài sản công, đối với diện tích đất công, tài sản công phải tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án.

Hiện nay, có một số dự án đang lựa chọn nhà đầu tư tại tỉnh Lâm Đồng thực hiện trên đất hỗ hợp, bao gồm diện tích đất nông nghiệp của dân đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; một phần là diện tích đất công đang cho người dân thuê sản xuất nông nghiệp; một phần đất công do xã quản lý; một phần đất rừng sản xuất… Các loại đất này chiếm tỷ lệ nhỏ, phân bố rải rác kiểu “xôi đổ”, “da beo” trên diện tích quy hoạch dự án, phần còn lại là đất phải thực hiện giải phóng mặt bằng.

Theo quy định nêu trên, việc lựa chọn nhà đầu tư xây dựng nhà ở phải thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với trường hợp đất chưa được bồi thường, giải phóng mặt bằng; phải thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp đất công, đất đã được bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, việc tách thành các dự án độc lập theo hiện trạng sử dụng đất là không khả thi, do diện tích đất phân bổ rải rác.

Vì thế, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp có hướng dẫn cụ thể về hình thức lựa chọn nhà đầu tư để đảm bảo đúng quy định của tính khả thi khi thực hiện dự án.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản