Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 22 tháng 09 năm 2023, 18:29:10
Chưa thống nhất quy hoạch, một dự án ở Lâm Đồng bị “lắc đầu”
Nhiệt Băng - 27/12/2022 15:44
 
Dự án Khai thác và chế biến đá xây dựng tại xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng chưa được xem xét đề xuất cấp chủ trương đầu tư vì mỗi ngành mỗi ý kiến về quy hoạch.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và khai thác vật liệu Việt Tân (Số 11/2, Nguyễn Văn Trỗi, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) về việc không xem xét đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư đối với Dự án Khai thác và chế biến đá xây dựng tại xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Theo ý kiến của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng tại văn bản số 2379/SXD-KTXD ngày 2/11/2022: “Theo Quyết định số 704/QĐ-TTg ngày 12/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 thì khu vực khai trường được xác định một phần nhỏ là đất nông nghiệp và phần lớn là đất rừng sản xuất; khu vực bãi thải được xác định là đất nông nghiệp; khu vực bãi chế biến đá được xác định là đất rừng sản xuất. Theo Quyết định số 1244/QĐ-UBND ngày 24/12/2011 của UBND huyện Đơn Dương về việc phê duyệt quy hoạch chung xã nông thôn mới xã Ka Đơn thì khu vực khai trường được xác định một phần nhỏ là đất nông nghiệp và phần lớn là đất rừng sản xuất; khu vực bãi thải được xác định là đất nông nghiệp; khu vực bãi chế biến đá được xác định là đất rừng sản xuất”.

Còn theo ý kiến của Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng tại văn bản số 2615/SNN-KL ngày 4/11/2022: Căn cứ theo các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng: số 2016/QĐ-UBND ngày 9/10/2018 về việc Phê duyệt kết quả điều chỉnh quy hoạch đất sản xuất lâm nghiệp và cơ cấu 3 loại rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030; số 503/QĐ-UBND ngày 8/3/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc điều chỉnh, bổ sung khoản 3, Điều 1, Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 9/10/2018 thì khu vực thực hiện Dự án khai thác và chế biến đá xây dựng tại xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và khai thác vật liệu Việt Tân là đất quy hoạch ngoài lâm nghiệp.

Như vậy, ý kiến của các sở về Dự án Khai thác và chế biến đá xây dựng tại xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và khai thác vật liệu Việt Tân chưa có sự thống nhất về mặt quy hoạch.

Mặt khác, hiện nay, UBND tỉnh Lâm Đồng đang giao cho Sở Xây dựng rà soát, tham mưu điều chỉnh lại quy hoạch theo Quyết định số 704/QĐ-TTg ngày 12/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Vì thế, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng thông báo đến Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và khai thác vật liệu Việt Tân: “Không xem xét, tham mưu đề xuất UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khai thác và chế biến đá xây dựng tại xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng như đề xuất của Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và khai thác vật liệu Việt Tân.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cho rằng, sau khi có Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 704/QĐ-TTg ngày 12/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ, trường hợp dự án phù hợp với quy hoạch đề nghị Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và khai thác vật liệu Việt Tân hoàn thiện lại hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định.

Thanh tra Chính phủ có kết luận về việc cổ phần hóa Công ty Du lịch Lâm Đồng
Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh đơn giá thuê nhà với Công ty cổ phần Du lịch Lâm...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư