Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 10 tháng 12 năm 2023, 08:27:03
Lâm Đồng không có dự án FDI mới nào trong năm 2022
Linh Đan - 27/11/2022 14:35
 
Từ đầu năm 2022 đến nay, tỉnh Lâm Đồng không có dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được cấp chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư.
TIN LIÊN QUAN

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng vừa có báo đánh giá tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, tỉnh Lâm Đồng không có dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được cấp chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư. So với năm 2021, tỉnh này chỉ có 1 dự án FDI trong khu công nghiệp được chấp thuận chủ trương đầu tư, với vốn đăng ký đầu tư 46 tỷ đồng (02 triệu USD), diện tích 1,36ha.

Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 98 dự án vốn FDI, với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 12.570 tỷ đồng (tương đương 551 triệu USD), quy mô diện tích 2.234,8ha.

So với năm 2021, số lượng dự án giảm 3%, số vốn tăng 3,3%, diện tích giảm 0,5% (năm 2021: có 101 dự án, vốn đăng ký đầu tư 12.166,5 tỷ đồng, tương đương 550,77 triệu USD, quy mô diện tích 2.245,18ha).

Số lượng dự án và diện tích của các dự án FDI giảm do có 2 dự án FDI chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng dự án cho các cá nhân, doanh nghiệp trong nước và 1 dự án chấm dứt hoạt động dự án; tổng vốn đăng ký tăng do có 1 dự án điều chỉnh vốn tăng 456,8 tỷ đồng (tương đương 20 triệu USD) - Dự án Chăn nuôi và trồng trọt của Công ty TNHH Dalat Hasfarm tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Các dự án FDI tại Lâm Đồng do các tổ chức và cá nhân người nước ngoài của 19 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư, tập trung chủ yếu là Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng, phần lớn các dự án đầu tư vào Lâm Đồng là những dự án nhỏ, đầu tư chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp kết hợp với sơ chế.

Trong đó, có 90 dự án có FDI hoàn thành toàn bộ đưa vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và 4 dự án FDI hoàn thành một phần đưa vào hoạt động; tổng vốn đầu tư đã thực hiện của các dự án FDI là 9.251,66 tỷ đồng, bằng 73,6% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư