Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 12 tháng 12 năm 2023, 02:52:53
Thanh tra Chính phủ có kết luận về việc cổ phần hóa Công ty Du lịch Lâm Đồng
Nhiệt Băng - 14/12/2022 18:28
 
Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh đơn giá thuê nhà với Công ty cổ phần Du lịch Lâm Đồng, không để thất thoát ngân sách nhà nước.

Thanh tra Chính phủ vừa kết luận một số nội dung liên quan đến việc cổ phần hóa Công ty Du lịch Lâm Đồng.

Theo đó, Công ty Du lịch Lâm Đồng trải qua 3 lần xác định giá trị doanh nghiệp (do việc tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của 2 lần đầu không thành công vì không có nhà đầu tư tham gia).

Ngày 1/4/2010, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản số 1882/UBND-ĐMDN phê duyệt phương án sử dụng đất của Công ty Du lịch Lâm Đồng sau khi chuyển thành công công ty cổ phần.

Theo đó, Công ty cổ phần được tiếp tục thuê và trả tiền hàng năm đối với 7 lô đất. Tuy nhiên, Công ty Du lịch Lâm Đồng không xây dựng lại phương án sử dụng đất để trình HĐND tỉnh phê duyệt sau khi UBND tỉnh đã loại khỏi giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa Công ty (gồm Khách sạn Hải Sơn, nhà đất 31 Trương Công Định, Khu du lịch cáp treo Đà Lạt).

Hồ sơ chỉ định thầu của Công ty cổ phần Thông tin và Thẩm định giá miền Nam (đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa lần 3) còn thiếu các hợp đồng đã ký kết với các đơn vị đã được xác định giá trị doanh nghiệp trong thời gian 3 năm, chưa đủ điều kiện theo quy định khoản 5, Điều 22, Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ.

Đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp không tiến hành đối chiếu xác nhận các khoản công nợ phải thu, phải trả khi xác định giá trị doanh nghiệp, chưa đúng với quy định tại Điều 15, Điều 16, Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ và khoản 2, khoản 3, Điều 9, Thông tư 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, Thanh tra Chính phủ cho rằng, đến thời điểm bàn giao sang Công ty cổ phần chưa thấy có chênh lệch đối với các khoản công nợ đã xác định để phải xử lý.

Năm 2014, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ định cho Công ty cổ phần Du lịch Lâm Đồng thuê nhà 31 Trương Công Định với giá thuê là 66,048 triệu đồng/năm (ngày 6/11/2019 là 8,352 triệu đồng/tháng), Khách sạn Hải Sơn với giá thuê 811,8 triệu đồng/năm (ngày 24/6/2020 là 104,4 triệu đồng/tháng).

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Công ty cổ phần Du lịch Lâm Đồng xây dựng phương án sử dụng đất đối với 4 lô đất (lô đất diện tích 2.836 m2 tại số 10, Quang Trung, phường 9, TP. Đà lạt; Lô đất diện tích 3.231 m2 tại đèo Preen, phường 3, TP. Đà Lạt; Lô đất diện tích 10.400 m2 tại Khu du lịch dã ngoại hồ Tuyền Lâm, phường 4, TP. Đà Lạt ; Lô đất diện tích 2.544,2 m2 tại số 05, Nguyễn Thái Học, Đà Lạt) theo quy định của pháp luật, không để lãng phí; kiểm tra, rà soát đơn giá cho thuê nhà trên thị trường để kịp thời phê duyệt điều chỉnh đơn giá cho Công ty cổ phần Du lịch Lâm Đồng thuê nhà 31 Trương Công Định, Khách sạn Nice Dream (Khách sạn Hải Sơn cũ) đảm bảo không để thất thoát ngân sách nhà nước.

Lâm Đồng không có dự án FDI mới nào trong năm 2022
Từ đầu năm 2022 đến nay, tỉnh Lâm Đồng không có dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được cấp chủ trương đầu tư, chấp thuận...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư