Phú Yên công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình
Linh Đan - 15/10/2022 09:51
 
Giá này là cơ sở để xác định giá xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng theo phương thức đối tác công tư.

Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên vừa công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình xây dựng (giá trước thuế VAT, tính đến tháng 9/2022), sử dụng phổ biến trên địa bàn tỉnh Phú Yên gồm xi măng đóng bao 50kg, gạch, sắt, thép, tôn, xà cồ, sơn, vật tư điện…

Giá này là cơ sở để xác định giá xây dựng công trình các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng theo phương thức đối tác công tư.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, giá vật liệu xây dựng được công bố này phù hợp với giá thị trường, tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, khả năng và phạm vi cung ứng vật liệu tại thời điểm công bố.

Danh mục vật liệu xây dựng công bố được lựa chọn trên cơ sở danh mục vật liệu xây dựng có trong hệ thống định mức do cơ quan có thẩm quyền ban hành và danh mục vật liệu xây dựng có trên thị trường. Trường hợp vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá hoặc đã có nhưng giá không phù hợp thì giá vật liệu xây dựng để xác định giá xây dựng công trình thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức khảo sát, xác định nguồn cung cấp, giá bán tại nơi sản xuất hoặc đại lý, cự ly vận chuyển, loại đường (theo quy định của ngành giao thông vận tải) và căn cứ vào phương pháp xác định giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình theo quy định để làm cơ sở cho việc xác định và quản lý chi phí cho phù hợp.

Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên đề nghị chủ đầu tư và các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng khi sử dụng thông tin về giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình phải căn cứ vào yêu cầu thiết kế, vị trí xây dựng công trình, địa điểm cung cấp vật liệu xây dựng, giá theo công bố, báo giá của nhà sản xuất, nhà cung cấp để xem xét, lựa chọn loại vật liệu xây dựng đạt chuẩn và xác định giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình phù hợp với giá thị trường, đáp ứng mục tiêu đầu tư, tránh lãng phí, thất thoát.

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc vật liệu thi công cao tốc
Đến đầu tháng 8/2022, vẫn còn khoảng 0,8 triệu m3 vật liệu đất đắp tại các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam, giai đoạn 2017 - 2020 chưa hoàn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản