Quảng Nam hình thành đô thị loại 1 vào năm 2030
Hoàng Anh - 01/09/2022 08:08
 
Tỉnh Quảng Nam đặt mục tiêu hình thành đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh vào năm 2030.

Tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Theo kế hoạch này, tỉnh Quảng Nam đặt mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa vào năm 2025 đạt 37%, đến năm 2030 đạt 40%. Đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh có 21 đô thị; đến năm 2030, có 28 đô thị. Đến năm 2025, 100% các đô thị hiện có và đô thị mới có quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và chương trình phát triển đô thị …

Đáng chú ý, Quảng Nam kỳ vọng đến năm 2030, hình thành đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh, có tầm ảnh hưởng đến khu vực và quốc tế.

Để hoàn thành mục tiêu hình thành đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh vào năm 2030, Quảng Nam sẽ hình thành chuỗi đô thị phía nam gồm Phú Ninh, Tam Kỳ, Núi Thành, trong đó lấy Tam Kỳ làm trung tâm, định hướng xây dựng đô thị loại I trực thuộc tỉnh.

Phấn đấu xây dựng thành phố tỉnh lỵ Tam Kỳ cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại 1 vào năm 2025; khu vực Tam Kỳ - Núi Thành - Phú Ninh xây dựng theo hướng đô thị sinh thái, thông minh và đạt tiêu chí đô thị loại I vào năm 2030.

Tỉnh Quảng Nam thống nhất phương án sáp nhập 3 đơn vị hành chính là TP.Tam Kỳ, huyện Phú Ninh và huyện Núi Thành để hình thành đô thị loại 1.
Tỉnh Quảng Nam thống nhất phương án sáp nhập 3 đơn vị hành chính là TP.Tam Kỳ, huyện Phú Ninh và huyện Núi Thành để hình thành đô thị loại 1.

Thành phố Tam Kỳ phấn đấu trở thành trung tâm dịch vụ, thương mại phía nam của tỉnh và Khu kinh tế mở Chu Lai. Tập trung thu hút đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ và công nghiệp đi đôi với hoàn thiện kết cấu hạ tầng. Phấn đấu 100% cơ sở sản xuất công nghiệp mới có công nghệ sạch…

Mới đây, trong cuộc họp Ban chỉ đạo, các tổ giúp việc về xây dựng và phát triển đô thị loại I thuộc tỉnh, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã thống nhất phương án sáp nhập 3 đơn vị hành chính là TP.Tam Kỳ, huyện Phú Ninh và huyện Núi Thành để hình thành đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, Đề án Xây dựng và phát triển đô thị loại I dựa trên quy hoạch, sắp xếp 3 đơn vị hành chính: Tam Kỳ, Phú Ninh và Núi Thành theo Nghị quyết 08 của Tỉnh ủy.

Phương án sáp nhập Tam Kỳ, Núi Thành, Phú Ninh thành một đơn vị hành chính mới sẽ đảm bảo tính chất đô thị động lực của vùng, đảm bảo quy mô diện tích, tiêu chí về dân số và có đủ điều kiện để xây dựng và phát triển một không gian đô thị chiến lược trong tương lai cho Quảng Nam. Tổng diện tích của vùng đô thị mới là 904km2 , dân số quy đổi gần 450.000 người.

Tỉnh Quảng Nam phấn đấu đến quý II/2023 trình Quốc hội xem xét thông qua đề án sáp nhập Tam Kỳ, Núi Thành, Phú Ninh và  đến năm 2024 tiến hành sáp nhập.

Quảng Nam đề xuất chuyển 102,95 ha rừng trồng để xây dựng Dự án Hồ Trường Đồng
Quảng Nam kiến nghị Dự án Hồ Trường Đồng cần được triển khai vì dự án rất cần thiết và cấp bách.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản