TP.HCM quyết tâm thực hiện Đề án đô thị thông minh
Việt Dũng - 28/06/2020 09:06
 
Sau khi nghe các đơn vị báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Đề án xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong đã có những chỉ đạo rốt ráo.

Cụ thể, giao Chủ tịch UBND các quận, huyện (trừ quận 1 và quận 12) khẩn trương tổ chức phê duyệt Đề án triển khai đô thị thông minh tại đơn vị. Các thành viên thường trực UBND Thành phố phụ trách quận, huyện phải thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị thực hiện.

Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu UBND Thành phố thành lập Hội đồng thẩm định các dự án triển khai Đề án đô thị thông minh, đảm bảo đúng quy định và đúng tiến độ. Đồng thời cũng tham mưu phương án vốn cho các dự án triển khai Đề án này.

Sở Tài chính và các đơn vị liên quan phải phối hợp, hỗ trợ, đảm bảo đẩy nhanh tiến độ dự án. Nếu trong quá trình triển khai có khó khăn thì phải báo cáo ngay cho Thường trực ban điều hành Đề án để kịp thời xử lý.

Năm 2020, TPHCM tiếp tục đấy mạnh triển khai Đề án Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh, giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025 (Ảnh minh họa)
Năm 2020, TPHCM tiếp tục đấy mạnh triển khai Đề án Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh, giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025 (Ảnh minh họa)

Về trung tâm điều hành đô thị thông minh, Chủ tịch UBND Thành phố chấp thuận chủ trương cải tạo, sửa chữa tòa nhà dãy B của trụ sở UBND Thành phố để bố trí các hệ thống thuộc trung tâm điều hành đô thị thông minh.

Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp thành phố phối hợp với Sở Tài chính, Văn phòng UBND Thành phố tham mưu các phương án thực hiện.

Sở Nội vụ phải khẩn trương nghiên cứu dự thảo Đề án thành lập Trung tâm điều hành chỉ huy tích hợp TP.HCM.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và Sở Kế hoạch - Đầu tư chuẩn bị phương án khi tiếp nhận sự án hỗ trợ kỹ thuật xây dựng trung tâm điều hành đô thị thông minh từ cơ quan thương mại và phát triển Hoa Kỳ (USTDA).

Đối với việc thành lập trung tâm an toàn thông tin, giao Tổng công ty công nghiệp Sài Gòn (CNS) dự thảo văn bản, trình UBND Thành phố về chủ trương đối với việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần vận hành Trung tâm an toàn thông tin. Đồng thời, khẩn trương đôn đốc các đơn vị có liên quan có ý kiến chính thức về vốn góp Công ty.

Chi cục Tài chính doanh nghiệp có nhiệm vụ hướng dẫn CNS về thủ tục tham gia góp vốn tại Công ty cổ phần vận hành Trung tâm an toàn thông tin thành phố, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Viện Nghiên cứu phát triển thành phố phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, tham mưu UBND Thành phố kế hoạch tổ chức Hội thảo thảo luận với các sở, ban, ngành, quận, huyện về các chỉ số như: năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số cải cách hành chính (PAR Index).

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản