Vĩnh Long đầu tư dự án Khu tái định cư Khu công nghiệp Đông Bình
Trúc Giang - 07/08/2021 08:48
 
Dự án Khu tái định cư Khu công nghiệp Đông Bình dự kiến bố trí tái định cư khoảng 250 hộ đủ điều kiến tái định cư/1.000 hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất.
Quy hoạch chi tiết Khu tái định cư KCN Đông Bình, thị xã Bình Minh

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có Công văn về việc đầu tư dự án Khu tái định cư Khu công nghiệp (KCN) Đông Bình, thị xã Bình Minh.

Theo đó, UBND tỉnh Vĩnh Long chấp thuận đầu tư xây dựng Khu tái định cư KCN Đông Bình, thị xã Bình Minh theo nội dung đề nghị tại Tờ trình số 71/TTr-UBND, ngày 14/6/2021 của UBND thị xã Bình Minh.

Đồng thời, UBND tỉnh Vĩnh Long giao UBND thị xã Bình Minh thực hiện thủ tục lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng Khu tái định cư KCN Đông Bình theo đúng quy định. Giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và Ban Quản lý các khu công nghiệp hướng dẫn và thực hiện thủ tục thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo quy định.

Theo Tờ trình số 71/TTr-UBND, ngày 14/6/2021 của UBND thị xã Bình Minh, Dự án phát triển kết cấu hạ tầng KCN Đông Bình, với quy mô 350 ha, tại ấp Đông Hậu và ấp Đông Lợi, xã Đông Bình; ấp Đông Hưng 1 và ấp Đông Hưng 2, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, tổng mức đầu tư 3.026,719 tỷ đồng do Công ty CP Đầu tư TNI Vĩnh Long làm chủ đầu tư.

UBND thị xã Bình Minh đã ban hành thông báo thu hồi đất cho khoảng 1.000 hộ gia đình, cá nhân (khoảng 1.380 thửa đất), dự kiến các hộ dân đủ điều kiện bố trí tái định khoảng 250 hộ, theo kế hoạch thu hồi đất của UBND thị xã Bình Minh thì đến tháng 12/2021 các hộ gia đình, cá nhân sẽ bàn giao đất cho nhà nước thu hồi.

Trong khi đó, UBND thị xã Bình Minh chưa có khu tái định cư để bố trí tái định cư cho các hộ dân này. Vì vậy, việc đầu tư Khu tái định cư KCN Đông Bình nhằm thực hiện đồng bộ việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư cho các hộ dân bị di dời, giải tỏa do thực hiện KCN Đông Bình và các hộ dân bị ảnh hưởng dự án Khu tái định cư sớm ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trước đó, vào tháng 12/2020, UBND tỉnh Vĩnh Long đã có Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư KCN Đông Bình, thị xã Bình Minh, với các công trình chủ yếu: Khu ở (nhà ở liên kế phục vụ tái định cư, nhà ở liên kế phục vụ công nhân, nhà ở chung cư phục vụ công nhân), khu công trình công cộng (trường mầm non, trường tiểu học, dịch vụ thương mại, trung tâm văn hóa thể dục thể thao), khu cây xanh, công viên và khu công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật (trạm xử lý nước thải, trạm trung chuyển rác).

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản