Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 18 tháng 07 năm 2024,
Bình Định hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
Linh Đan - 27/02/2023 14:18
 
Việc hỗ trợ này nhằm tạo chuyển biến cơ bản về ý thức tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; chủ động phòng, chống rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp.

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Kế hoạch này nhằm đảm bảo chủ động, thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai và phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tạo chuyển biến cơ bản về ý thức tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; chủ động phòng, chống rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp; góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, kế hoạch còn nhằm nâng cao trách nhiệm của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc tham gia tổ chức, thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch này, trong năm 2023, Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tư pháp; các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật.

Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tư pháp; Tòa án nhân dân tỉnh; các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức đại diện doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý.

Sở Tư pháp; các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cung cấp thông tin (thông tin pháp luật trong nước, thông tin pháp luật nước ngoài, pháp luật quốc tế, cảnh báo rủi ro pháp lý) và chính sách của ngành, lĩnh vực, địa phương liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa (nếu có).

Sở Tư pháp; các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Khi có yêu cầu, các sở, ban, ngành; UBND cách huyện, thị xã, thành phố tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (đối thoại, giải quyết các vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp và các hoạt động tư vấn pháp luật trên cơ sở nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa).

Tương tự, khi có yêu cầu, các sở, ban, ngành; UBND cách huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức đại diện doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện Quy chế phối hợp về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Định (ban hành kèm theo Quyết định số 69/2021/QĐUBND ngày 23/11/2021 của UBND tỉnh) trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của cơ quan, đơn vị.

Sở Tư pháp; Tòa án nhân dân tỉnh; các doanh nghiệp và tổ chức đại diện doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường triển khai các giải pháp hỗ trợ pháp lý, trong đó có giải quyết tranh chấp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Các cụm công nghiệp ở Bình Định được nới rộng
Một số cụm công nghiệp ở Bình Định được mở rộng diện tích lên đến hàng chục ha để thu hút đầu tư.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư