Đặt mua báo in| Ngày 16 tháng 04 năm 2021, 00:14:24
Bình Định thúc tiến độ quy hoạch khu nuôi tôm công nghệ cao
Hà Minh - 26/02/2021 16:38
 
Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm của Bình Định tại xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ có tổng diện tích quy hoạch toàn khu là 406 ha, vốn đầu tư khoảng 2.002 tỷ đồng.

UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương lập, thẩm định Quy hoạch tỷ lệ 1/2000 Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm để trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

Theo đó, sau khi quy hoạch được phê duyệt, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan liên quan xây dựng tiêu chí và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư triển khai thực hiện quy hoạch theo quy định.

Chức năng là khu công nghệ cao tập trung thực hiện hoạt động ứng dụng thành tựu nghiên cứu và phát triển công nghệ cao vào lĩnh vực tôm; sản xuất tôm giống, nghiên cứu quy trình nuôi, sản xuất tôm thương phẩm, chế biến thức ăn, chế biến tôm và các ngành công nghiệp phụ trợ, sản xuất chế phẩm sinh học, bảo quản chế biến, đào tạo, tiếp nhận, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ ngành tôm của tỉnh Bình Định và miền Trung.

Theo Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Định - Hồ Quốc Dũng, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được nêu tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đang được địa phương đẩy mạnh triển khai và kêu gọi đầu tư. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực này sau khi đến đầu tư sẽ xây dựng các nhà máy chế biến thủy sản, chuyển giao công nghệ nuôi tôm cho người dân, góp phần quan trọng phát triển ngành nuôi tôm trong tỉnh, đưa Bình Định trở thành trung tâm sản xuất tôm của khu vực miền Trung.

Bình Định "lên tàu" chuyển đổi số
Bình Định dự kiến xây dựng một nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số 3 khu vực: Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư