Đặt mua báo in| Ngày 18 tháng 05 năm 2021, 02:42:12
Bộ Công thương ra “tối hậu thư” cho 4 tập đoàn trình đề án tái cơ cấu
Thế Hải - 27/04/2017 15:37
 
Theo chỉ đạo mới nhất của Bộ trưởng Bộ Công thương, 4 tập đoàn phải trình đề án tái cơ cấu trước ngày 20/5/2017 là Tập đoàn Dầu khí, Tập đoàn Điện lực, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh vừa ban hành Chỉ thị số 05/CT-BCT về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Công thương giai đoạn 2017 - 2020.

Trong thời gian qua, công tác sắp xếp, đổi mới nghiệp doanh nhà nước thuộc Bộ Công Thương đã đạt được những kết quả nhất định.

Để tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ giai đoạn 2017 - 2020 bảo đảm hiệu quả và tiến độ theo yêu cầu, Bộ trưởng Bộ Công thương chỉ thị các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, bộ phận đại diện vốn nhà nước tại các doanh nghiệp do Bộ Công thương làm chủ sở hữu và các đơn vị liên quan thuộc Bộ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp.

yêu cầu phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ để khẩn trương hoàn thiện đề án, báo cáo Bộ Công Thương trước ngày 20 tháng 5 năm 2017.
Bộ Công thương yêu cầu 4 Tập đoàn: Hóa chất, Điện lực, Dầu khí và Than khoáng sản phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ để khẩn trương hoàn thiện đề án, báo cáo Bộ Công Thương trước ngày 20 tháng 5 năm 2017.

Tổ chức quán triệt thực hiện Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020 và Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

Căn cứ Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg nêu trên của Thủ tướng Chính phủ, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước xây dựng kế hoạch, lộ trình sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và thoái vốn nhà nước trong giai đoạn 2017 - 2020, báo cáo Bộ Công thương phê duyệt trong tháng 5/2017 theo thẩm quyền hoặc thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đối với 4 tập đoàn phải trình đề án tái cơ cấu, gồm: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, yêu cầu phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ để khẩn trương hoàn thiện đề án, báo cáo Bộ Công thương trước ngày 20/5/2017.

Tổ chức triển khai công tác cổ phần hóa các đơn vị thành viên theo đúng kế hoạch và tiến độ đã được phê duyệt; tuân thủ các quy định hiện hành về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần. Đối với những doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, tồn đọng tài chính kéo dài, không đủ điều kiện thực hiện cổ phần hoá phải kiên quyết thực hiện sắp xếp, sáp nhập hoặc phá sản theo quy định của Nhà nước.

Tăng cường công tác quản lý kiểm tra, giám sát, không để xảy ra thất thoát vốn, tài sản nhà nước trong quá trình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn; kiên quyết xử lý các doanh nghiệp thua lỗ, các dự án đầu tư không có hiệu quả, hiệu quả thấp; có cơ chế kiểm soát phù hợp trong việc mua, bán, sáp nhập doanh nghiệp, tránh lợi ích nhóm, thất thoát vốn và tài sản nhà nước.

Xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp; xử lý nghiêm lãnh đạo các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, người đại diện vốn nhà nước tại các doanh nghiệp không nghiêm túc thực hiện hoặc thực hiện kém hiệu quả việc sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao trong quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Tái cơ cấu ngành Công Thương để tạo ra thế mạnh trong Cách mạng công nghiệp 4.0
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành Công Thương tái cơ cấu mạnh mẽ hơn để tạo ra một số sản phẩm là thế mạnh của Việt Nam trong cuộc Cách...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư