Đặt mua báo in| Ngày 16 tháng 01 năm 2022, 17:36:21
Bộ Giao thông chuyển giao 8 CTCP Quản lý bảo trì đường thủy nội địa về SCIC
Anh Minh - 07/11/2016 14:44
 
Bộ GTVT vừa tổ chức Lễ chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các CTCP Quản lý bảo trì đường thuỷ nội địa từ Bộ GTVT về TCT Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).
Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường và đại diện các Vụ, SCIC chứng kiến ông Vũ Anh Minh - Vụ trưởng Vụ QLDN và ông Hoàng Nguyên Học Phó Tổng Giám đốc SCIC ký biên bản chuyển giao 8 đơn vị Quản lý bảo trì đường thủy nội địa về SCIC
Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường và đại diện các Vụ, SCIC chứng kiến ông Vũ Anh Minh - Vụ trưởng Vụ QLDN và ông Hoàng Nguyên Học Phó Tổng Giám đốc SCIC ký biên bản chuyển giao 8 đơn vị Quản lý bảo trì đường thủy nội địa về SCIC

Các đơn vị chuyển giao lần này là 8 CTCP Quản lý bảo trì đường thuỷ nội địa số 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15 về SCIC. Đây là những đơn vị đã hoàn thành cổ phần hoá, chuyển sang hoạt động theo mô hình CTCP từ năm 2015.

Trước đó, thực hiện chủ trương đẩy mạnh xã hội hoá cung cấp các dịch vụ công, năm 2014, Bộ GTVT đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận thực hiện CPH 10 đơn vị sự nghiệp công lập quản lý bảo trì đường thuỷ nội địa thuộc Cục Đường thuỷ nội địa VN.

Theo Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường, 8 CTCP này thực hiện cung ứng dịch vụ công ích bảo trì đường thuỷ nội địa, có vốn điều lệ bình quân là 8,68 tỷ đồng/đơn vị, vốn điều lệ cao nhất là 11,6 tỷ đồng, thấp nhất là 6,45 tỷ đồng. Vốn nhà nước bình quân là 4,4 tỷ đồng/đơn vị, cao nhất là 5,9 tỷ đồng, thấp nhất là 3,2 tỷ đồng. Tỷ lệ nắm giữ của nhà nước đều ở mức chi  phối từ 51 – 52% vốn điều lệ, chỉ duy nhất 1 đơn vị có tỷ lệ này là 48%.

Phó tổng giám đốc phụ trách SCIC Hoàng Nguyên Học, đối với 8 DN tiếp nhận ngày hôm nay, dù tổng vốn nhà nước không nhiều, chỉ 35 tỷ đồng song lại có ý nghĩa rất lớn, thể hiện sự quyết tâm của Bộ GTVT, các công ty trong việc tiếp tục thực hiện tái cấu trúc DNNN.

Đây không phải là chuyển giao DN mà là chuyển giao quyền đại diện phần vốn nhà nước tại DN. Sau khi chuyển giao, các DN vẫn tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Bộ GTVT, kể cả vấn đề về thi đua, khen thưởng”.

Toàn bộ 24 người đại diện phần vốn mà trước đây Bộ đã giao nhiệm vụ sẽ tiếp tục đảm nhiệm công việc này theo chỉ đạo của SCIC.

SCIC: Nhiều đối tác quốc tế quan tâm đến việc thoái vốn tại 10 ông lớn
Lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã có cuộc trao đổi với các đại diện đến từ Ngân hàng BNP Paribas, Ngân hàng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư