Đặt mua báo in| Ngày 24 tháng 03 năm 2023, 10:50:23
Bổ sung gần 220 tỷ đồng vào kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài
Như Chính - 22/02/2019 15:23
 
Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung 218,446 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2018 cho các bộ, ngành và địa phương.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 138,592 tỷ đồng từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới để thực hiện Dự án Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng (hợp phần triển khai tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam).

Bổ sung 79,854 tỷ đồng từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ireland cho Dự án Hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 của 5 địa phương, trong đó Hà Giang 28 tỷ đồng, Hòa Bình 18 tỷ đồng, Quảng Trị 8,454 tỷ đồng, Kon Tum 16,4 tỷ đồng và Trà Vinh 9 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về thông tin, số liệu báo cáo; thực hiện giao kế hoạch bổ sung cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và 5 địa phương trên theo quy định.

Kế hoạch đầu tư công trung hạn: Tránh hình thức và cứng nhắc
Một trong những nội dung quan trọng được quan tâm khi sửa đổi Luật Đầu tư công là xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn thế nào cho khả thi...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư