Đặt mua báo in| Ngày 30 tháng 11 năm 2021, 10:31:08
TP.HCM bàn cách đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019
Gia Huy - 18/02/2019 16:54
 
UBND TP.HCM cho biết ngày 15.3 sẽ tổ chức Hội nghị triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019.
TIN LIÊN QUAN

Hội nghị này nhằm nâng cao trách nhiệm của cơ quan chủ quản, chủ đầu tư trong việc giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019 (kể cả vốn ngân sách Trung ương); phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019 ngay từ tháng đầu, quý đầu năm, đảm bảo tỷ lệ giải ngân đến ngày 31/7 đạt ít nhất 50% và cả năm đạt ít nhất 90%.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch - Đầu tư TP.HCM, năm 2018, vốn ngân sách Thành phố giải ngân đạt 90%. Nguyên nhân không đạt 100% chủ yếu do khó khăn trong giải phóng mặt bằng.

Năm 2019, TP.HCM sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án công và rà soát lại các dự án trọng điểm để kêu gọi đầu tư.

Trong đó, tại Hội nghị Phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của Sở Kế hoạch - Đầu tư năm 2019 vừa diễn ra, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết năm 2019 TP.HCM đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án công.

Trong đó, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu Sở Kế hoạch - Đầu tư ngay từ bây giờ phải tham mưu cho UBND Thành phố có giải pháp giải ngân đúng tiến độ, trong đó yêu cầu các đơn vị được giao vốn đầu tư công cam kết thực hiện đúng tiến độ. Chủ tịch UBND TP.HCM cũng yêu cầu Sở Kế hoạch - Đầu tư tham mưu cho Ủy ban phân bổ nguồn lực đầu tư.

Lãnh đạo TP.HCM cũng yêu cầu rà soát và tổng hợp lại các dự án trọng điểm đang dở dang, đang thảo luận hoặc chậm triển khai, chọn ra một số dự án để kêu gọi đầu tư trong năm 2019; không tính 99 dự án đang vướng mắc do chậm thủ tục hay liên quan quan đến thanh tra, kiểm tra.

Cho vay hỗ trợ chính sách phát triển ngân sách TP.HCM
Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề xuất Chương trình "Cho vay hỗ trợ chính sách phát triển cho ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh", vay vốn Ngân hàng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư