Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 17 tháng 07 năm 2024,
Bộ Xây dựng phản hồi về đồ án quy hoạch Khu công nghiệp Hòa Tâm rộng hơn 1.000 ha
Nguyễn Toàn - 13/06/2024 10:27
 
Khu công nghiệp Hòa Tâm dự kiến có khoảng 40.000 lao động làm việc. Do đó, Bộ Xây dựng lưu ý Phú Yên đầu tư xây dựng đảm bảo việc bố trí nhà ở xã hội, công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội phục vụ người lao động.
hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư xã Hòa Tâm đối với Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000, Khu công nghiệp Hòa Tâm.
Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư xã Hòa Tâm đối với Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000, Khu công nghiệp Hòa Tâm được tổ chức vào giữa tháng 3/2024. Ảnh: UBND thị xã Đông Hòa.

Bộ Xây dựng vừa có ý kiến phản hồi UBND tỉnh Phú Yên liên quan đến Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Hòa Tâm thuộc Khu kinh tế Nam Phú Yên.

Theo Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 1746/QĐ-TTg, ngày 30/12/2023), phương án phát triển khu công nghiệp có nội dung dự kiến thành lập mới Khu công nghiệp Hòa Tâm tại thị xã Đông Hòa, nằm trong Khu kinh tế Nam Phú Yên với diện tích dự kiến đến năm 2030 là 500 ha và xem xét mở rộng hoặc thành lập mới là 580 ha (tổng diện tích là 1080 ha).

Đồng thời, theo Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên đến năm 2040 (được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 1226/QĐ-TTg ngày 24/10/2023), Quy hoạch chung đô thị thị xã Đông Hòa giai đoạn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 (được UBND Phú Yên phê duyệt tại Quyết định số 817/QĐ-UBND, ngày 3/6/2019), khu vực lập quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Hòa Tâm (1080 ha) có chức năng sử dụng đất là công nghiệp.

Do đó, Bộ Xây dựng cho rằng, việc lập quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp làm cơ sở thực hiện các bước đầu tư xây dựng, đáp ứng yêu cầu quản lý là cần thiết; đồng thời, đồ án quy hoạch cơ bản phù hợp với định hướng tại 3 quy hoạch trên về quy mô diện tích và chức năng sử dụng đất công nghiệp.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng đề cập tỉnh Phú Yên cần lưu ý việc quy hoạch, đầu tư, xây dựng đối với phần diện tích khu công nghiệp tiềm năng xem xét mở rộng hoặc thành lập mới 580 ha phải đảm bảo các yêu cầu, điều kiện nêu tại Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 của Thủ tướng (khi được điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu đất khu công nghiệp trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đủ điều kiện theo quy định).

Về nội dung đồ án, Bộ Xây dựng cũng lưu ý việc di dời, bố trí tái định cư, chuyển đổi nghề nghiệp các hộ dân trong phạm vi quy hoạch phải đảm bảo các vấn đề về an sinh xã hội, sinh kế của người dân, tuân thủ quy định pháp luật; lưu ý mỗi loại đất giao thông và cây xanh phải đảm bảo tỷ lệ tối thiểu 10% diện tích toàn khu (không bao gồm đất giao thông, cây xanh trong khuôn viên lô đất các cơ sở sản xuất); đảm bảo yêu cầu khoảng cách an toàn về môi trường..

Ngoài ra, Bộ Xây dựng đề cập UBND tỉnh Phú Yên cần rà soát việc giảm đất rừng sản xuất, đất trồng lúa đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, phù hợp với quy hoạch cấp trên; rà soát nội dung quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật đảm bảo kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng chung, trong và ngoài khu công nghiệp…

“Khu công nghiệp Hòa Tâm dự kiến có khoảng 40.000 lao động làm việc trong khu công nghiệp. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cần lưu ý chỉ đạo thực hiện đồng bộ các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng có liên quan và triển khai đầu tư xây dựng đảm bảo việc bố trí nhà ở xã hội, các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ người lao động theo quy định”, Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Đồ án Quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Hòa Tâm được lập trên quy mô diện tích khoảng 1.115 ha. Trong đó, diện tích Khu công nghiệp Hòa Tâm khoảng 1.080 ha; Trung tâm hành chính phục vụ cảng Bãi Gốc và Khu công nghiệp Hòa Tâm khoảng 20 ha; đất nghiên cứu khảo sát đánh giá hiện trạng dân cư bên ngoài khu vực núi Bãi Gốc khoảng 15 ha.

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên cho biết, ngày 14/3/2024, đơn vị đã phối hợp với UBND thị xã Đông Hòa tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư xã Hòa Tâm đối với Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000, Khu công nghiệp Hòa Tâm.

Tại hội nghị, các đại biểu đề nghị quy hoạch phải quan tâm đến việc di dời và bố trí tái định cư thuận lợi cho đời sống sản xuất của người dân; đảm bảo tính khả thi và phục vụ phát triển lâu dài của địa phương; quan tâm các tiện ích công cộng, ưu tiên các hạ tầng thiết yếu cho người dân...

Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên cũng tổ chức thẩm định đồ án trên vào ngày 26/4/2024.

Theo UBND thị xã Đông Hòa, Khu công nghiệp Hòa Tâm hình thành và đi vào hoạt động sẽ góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy và phát triển lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp gắn với việc phát huy lợi thế cảng biển, tập trung thu hút các ngành công nghiệp lọc hóa dầu, luyện kim, năng lượng…giải quyết việc làm cho người lao động tại địa phương.

Phú Yên sẽ điều chỉnh quy hoạch Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1
Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên vừa được giao lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 trong năm 2023.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư