Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 20 tháng 06 năm 2024,
BSR đang làm rõ một chỉ tiêu còn lại để đủ điều kiện niêm yết cổ phiếu lên HoSE
Kim Ngân - 27/03/2023 16:04
 
Lọc hóa Dầu Bình Sơn trình cổ đông kế hoạch chuyển cổ phiếu BSR lên HoSE và đang làm rõ 1 chỉ tiêu chưa đáp ứng yêu cầu niêm yết.

Công ty cổ phần Lọc hóa Dầu Bình Sơn (UPCoM: BSR) trình cổ đông kế hoạch niêm yết cổ phiếu từ UPCoM sang HoSE. Hiện tại, BSR có 243,8 triệu cổ phiếu giao dịch, đạt gần 8% trên tổng lượng cổ phiếu phát hành của Công ty.

Theo tờ trình cổ đông, BSR cho biết giai đoạn 2020 - 2021, Công ty chưa thể niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) do chưa đủ điều kiện. Nhưng đến tháng 12/2022, sau khi rà soát, BSR đánh giá cổ phiếu cơ bản đã đáp ứng điều kiện để đăng ký niêm yết trên HoSE.

Công ty đã đáp ứng 8 điều kiện gồm: (1) Là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 30 tỷ đồng trở lên, (2) đã được ĐHĐCĐ thông qua việc niêm yết, (3) đã giao dịch trên hệ thống UPCoM tối thiểu 2 năm, (4) tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm liền trước năm đăng ký niêm yết tối thiểu là 5% và hoạt động kinh doanh của 2 năm liền trước năm đăng ký niêm yết phải có lãi, (5) tổ chức đăng ký niêm yết có tối thiểu 15% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 cổ đông không phải cổ đông lớn nắm giữ, (6) cổ đông là cá nhân, tổ chức có đại diện sở hữu là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các chức danh quản lý tương đương cam kết tiếp tục nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 06 tháng tiếp theo, (7) không bị xử lý vi phạm trong thời hạn 02 năm tính đến thời điểm đăng ký niêm yết và (8 ) có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký niêm yết.

Riêng hạng mục “Không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 1 năm tính đến thời điểm đăng ký niêm yết; không có lỗ lũy kế trên BCTC kiểm toán năm gần nhất hoặc BCTC soát xét bán niên trong trường hợp đăng ký sau ngày kết thúc kỳ lập BCTC bán niên”, Công ty đang phối hợp với các cấp có thẩm quyền để đánh giá, làm rõ khả năng đáp ứng.

Cụ thể hơn, BSR cho biết BCTC hợp nhất kiểm toán 2021 và 2022 có nhấn mạnh vấn đề Tòa án nhân dân Quảng Ngãi đang làm thủ tục cần thiết để chuẩn bị xét xử vụ việc một số ngân hàng khởi kiện CTCP Nhiên liệu Sinh học Dầu khí Miền Trung (công ty con của BSR) liên quan đến các khoản vay quá hạn thanh toán. Nhưng theo quy định về “nợ quá hạn trên 1 năm”, chưa có hướng dẫn cụ thể việc xem xét nợ phải trả quá hạn trên BCTC Công ty mẹ hay BCTC hợp nhất. BSR đang làm việc với cơ quan niêm yết để làm rõ điều kiện niêm yết này.

Năm 2023, HĐQT trình cổ đông kế hoạch doanh thu hợp nhất 95.545 tỷ đồng, giảm 43% so với thực hiện năm trước. Lợi nhuận sau thuế giảm tới 89% so với cùng kỳ xuống còn 1.628 tỷ đồng. BSR đặt kế hoạch dựa trên giả định giá dầu Brent là 70 USD/thùng và tỷ giá quy đổi USD/VND là 23.500 đồng. Sản lượng tiêu thụ kỳ vọng đạt hơn 5,6 triệu tấn, chiếm phần lớn là gần 2,4 triệu tấn diesel oil và gần 1,4 triệu tấn xăng RON 95.

Công ty cổ phần Lọc hóa Dầu Bình Sơn (UPCoM: BSR) trình cổ đông kế hoạch niêm yết cổ phiếu từ UPCoM sang HoSE. Hiện tại, BSR có 243,8 triệu cổ phiếu giao dịch, đạt gần 8% trên tổng lượng cổ phiếu phát hành của công ty. 
Theo tờ trình cổ đông, BSR cho biết giai đoạn 2020 - 2021, Công ty chưa thể niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) do chưa đủ điều kiện. Nhưng đến tháng 12/2022, sau khi rà soát, BSR đánh giá cổ phiếu cơ bản đã đáp ứng điều kiện để đăng ký niêm yết trên HoSE. Công ty đã đáp ứng 8 điều kiện gồm: (1) Là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 30 tỷ đồng trở lên, (2) đã được ĐHĐCĐ thông qua việc niêm yết, (3) đã giao dịch trên hệ thống UPCoM tối thiểu 2 năm, (4) tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm liền trước năm đăng ký niêm yết tối thiểu là 5% và hoạt động kinh doanh của 2 năm liền trước năm đăng ký niêm yết phải có lãi, (5) tổ chức đăng ký niêm yết có tối thiểu 15% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 cổ đông không phải cổ đông lớn nắm giữ, (6) cổ đông là cá nhân, tổ chức có đại diện sở hữu là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các chức danh quản lý tương đương cam kết tiếp tục nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 06 tháng tiếp theo, (7) không bị xử lý vi phạm trong thời hạn 02 năm tính đến thời điểm đăng ký niêm yết và (8 ) có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký niêm yết.
Riêng hạng mục “Không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 1 năm tính đến thời điểm đăng ký niêm yết; không có lỗ lũy kế trên BCTC kiểm toán năm gần nhất hoặc BCTC soát xét bán niên trong trường hợp đăng ký sau ngày kết thúc kỳ lập BCTC bán niên”, Công ty đang phối hợp với các cấp có thẩm quyền để đánh giá, làm rõ khả năng đáp ứng.
Cụ thể hơn, BSR cho biết BCTC hợp nhất kiểm toán 2021 và 2022 có nhấn mạnh vấn đề Tòa án nhân dân Quảng Ngãi đang làm thủ tục cần thiết để chuẩn bị xét xử vụ việc một số ngân hàng khởi kiện CTCP Nhiên liệu Sinh học Dầu khí Miền Trung (công ty con của BSR) liên quan đến các khoản vay quá hạn thanh toán. Nhưng theo quy định về “nợ quá hạn trên 1 năm”, chưa có hướng dẫn cụ thể việc xem xét nợ phải trả quá hạn trên BCTC Công ty mẹ hay BCTC hợp nhất. BSR đang làm việc với cơ quan niêm yết để làm rõ điều kiện niêm yết này.
Năm 2023, HĐQT trình cổ đông kế hoạch doanh thu hợp nhất 95.545 tỷ đồng, giảm 43% so với thực hiện năm trước. Lợi nhuận sau thuế giảm tới 89% so với cùng kỳ xuống còn 1.628 tỷ đồng. BSR đặt kế hoạch dựa trên giả định giá dầu Brent là 70 USD/thùng và tỷ giá quy đổi USD/VND là 23.500 đồng. Sản lượng tiêu thụ kỳ vọng đạt hơn 5,6 triệu tấn, chiếm phần lớn là gần 2,4 triệu tấn diesel oil và gần 1,4 triệu tấn xăng RON 95.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư