Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 07 năm 2024,
Bù trừ giá trị công việc trong hợp đồng xây dựng trọn gói
Anh Ngọc - 21/10/2019 07:21
 
Hợp đồng xây dựng với giá hợp đồng trọn gói chỉ được điều chỉnh theo quy định tại Khoản 2, Điều 36 Nghị định 37/2015/NĐ-CP.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Nguyễn Thế An (Thái Bình) đặt câu hỏi như sau: Đơn vị tôi là chủ đầu tư công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, có ký hợp đồng thi công xây lắp với nhà thầu theo hình thức trọn gói.

Hiện tại công trình thi công gần hoàn thiện. Trong quá trình triển khai thi công thực tế có một số khối lượng công việc tính thiếu so với hợp đồng (ví dụ hợp đồng là 100 m3 xây nhưng thực tế thi công theo bản vẽ 120 m3 xây) và một số khối lượng không thực hiện (khối lượng tính thừa, ví dụ trong hợp đồng lắp đặt 10 bộ điều hòa nhưng thực tế thi công theo bản vẽ 8 bộ điều hòa).

Tôi muốn hỏi, đơn vị too có thể ký phục lục hợp đồng với nhà thầu để điều chỉnh giá trị khối lượng công việc từ khối lượng không thực hiện để bù vào giá trị khối lượng tính thiếu không (trong trường hợp giá trị cho khối lượng không thực hiện lớn hơn giá trị khối lượng tính thiếu (không vượt giá hợp đồng ban đầu đã ký)?.

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 15 Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết (đối với hợp đồng thi công xây dựng là những khối lượng công việc bổ sung nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế, yêu cầu của hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu), trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện.

Hợp đồng xây dựng với giá hợp đồng trọn gói chỉ được điều chỉnh theo quy định tại Khoản 2, Điều 36 Nghị định 37/2015/NĐ-CP.

Như vậy, trường hợp nhà thầu đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của hợp đồng, phạm vi công việc thực hiện thực tế không thay đổi so với hợp đồng đã ký kết thì chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán cho nhà thầu theo đúng giá hợp đồng đã ký kết (khối lượng và đơn giá đã ký kết trong hợp đồng).

Nhà thầu chào giá thiếu một số hạng mục trong gói thầu áp dụng hợp đồng trọn gói
Trong hợp đồng trọn gói, nếu như nhà thầu chào giá thiếu cho một hạng mục nào đó, thì chi phí thiếu được bao hàm trong chi phí hạng mục còn lại...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư