Cá nhân làm việc tại đơn vị sự nghiệp có cần chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu?
Văn bản số 2683/BKHĐT-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nội dung quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu, trong đó đã liệt kê đối tượng phải có và không phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Bùi Thị Vân (TP. Hà Nội) đặt câu hỏi như sau: Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 5/5/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu, theo đó có 2 loại chứng chỉ là: Chứng chỉ đấu thầu cơ bản; Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu. Khoản 7, Điều 35 Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT quy định, từ ngày 1/1/2018, cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả mời quan tâm, kết quả mời sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp, đơn vị mua sắm tập trung phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Tôi xin hỏi, đơn vị tôi là đơn vị sự nghiệp có thực hiện các gói thầu mua sắm, dịch vụ phục vụ hoạt động của đơn vị, các cá nhân thuộc đơn vị tôi tham gia vào hoạt động đấu thầu có cần phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Ngày 26/4/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 2683/BKHĐT-QLĐT gửi các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91 về việc quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu, trong đó đã liệt kê đối tượng phải có và không phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Văn bản nêu trên được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo địa chỉ: http://muasamcong.mpi.gov.vn/, đề nghị bà Vân tra cứu Văn bản số 2683/BKHĐT-QLĐT theo địa chỉ nêu trên để nghiên cứu, thực hiện.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...