Điều kiện để cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu
Cá nhân khi tham gia kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu phải đáp ứng điều kiện quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT.

Độc giả Nguyễn Thanh Truyền (tỉnh Quảng Nam) đặt câu hỏi như sau: Tôi đang làm trong công ty kiểm toán độc lập, thời gian trên 7 năm. Tôi đã tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản trước khi làm kiểm toán. Ngoài ra, tôi còn trực tiếp kiểm tra hồ sơ pháp lý nhiều dự án mà công ty ông thực hiện kiểm toán, trong đó có kiểm tra các hồ sơ thủ tục liên quan đến hoạt động đấu thầu như: Kiểm tra từ khâu phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, lập hồ sơ mời thầu (hồ sơ yêu cầu…), kiểm tra hồ sơ chấm thầu… cho đến giai đoạn ra quyết định trúng thầu và ký kết hợp đồng.

Xin hỏi, trường hợp của tôi có đáp ứng được điều kiện về kinh nghiệm để tham gia thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu không?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 4, Điều 13 Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT quy định, một trong các điều kiện để cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề là có tối thiểu 4 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 5 năm làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu nhưng không liên tục hoặc đã trực tiếp tham gia lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu tối thiểu 5 gói thầu quy mô lớn (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hoá có giá trị gói thầu trên 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu trên 20 tỷ đồng) hoặc 10 gói thầu quy mô nhỏ.

Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn phức tạp được tính tương đương gói thầu quy mô lớn; gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn đơn giản được tính tương đương gói thầu quy mô nhỏ.

Theo đó, cá nhân khi tham gia kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu phải đáp ứng điều kiện nêu trên.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...