Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 11 tháng 12 năm 2023, 19:08:48
Các địa phương thống kê nhu cầu kết nối với hệ thống đường bộ cao tốc
Nhiệt Băng - 24/09/2023 12:40
 
Bộ GTVT đề nghị các tỉnh, thành phố rà soát quy hoạch tỉnh về định hướng phát triển các khu vực đô thị, các khu công nghiệp, khu du lịch... để tổng hợp, thống kê nhu cầu kết nối với hệ thống đường bộ cao tốc trên địa bàn.

Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT) vừa hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát việc kết nối các tuyến đường bộ cao tốc theo Công điện số 769/CĐ-TTg ngày 26/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Bộ GTVT cho biết, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII đã đặt ra mục tiêu “Đến năm 2030, phấn đấu cả nước có khoảng 5.000 km đường bộ cao tốc”.

Đến nay, cả nước đã có khoảng 1.822 km đường bộ cao tốc và đang tiếp tục tích cực triển khai xây dựng các dự án khác bảo đảm đến năm 2025 phấn đấu có khoảng 3.000 km và đến năm 2030 có khoảng 5.000 km.

Để phát huy tối đa hiệu quả đầu tư các tuyến đường bộ cao tốc, tạo động lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các vùng, địa phương, việc đầu tư, hoàn thiện các tuyến kết nối giữa tuyến đường bộ cao tốc và hệ thống đường bộ trên địa bàn các địa phương là rất cần thiết.

Bộ GTVT đã có văn bản số 5712/BGTVT-KCHT ngày 8/6/2022 gửi các địa phương để triển khai rà soát kết nối đường địa phương với các tuyến đường bộ cao tốc.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 769/CĐ-TTg ngày 26/8/2023 về việc rà soát việc kết nối các tuyến đường bộ cao tốc nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các vùng, địa phương, để có cơ sở báo cáo các cấp có thẩm quyền, Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, rà soát quy hoạch tỉnh/thành phố đã và đang được triển khai về định hướng phát triển các khu vực đô thị, các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu du lịch, khu đô thị mới, cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu quốc tế... để tổng hợp, thống kê nhu cầu kết nối với hệ thống đường bộ cao tốc trên địa bàn (bao gồm các tuyến đường bộ đang khai thác, đang đầu tư và theo quy hoạch).

“Khi quy hoạch xây dựng đầu tư các tuyến đường của địa phương kết nối với các tuyến đường bộ cao tốc phải bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả cao nhất có thể”, Bộ GTVT lưu ý.

Bộ GTVT đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, đánh giá hiện trạng và đề xuất đầu tư các tuyến kết nối hoặc bổ sung/hoàn thiện nút giao khác mức liên thông.

Các đề xuất đầu tư phải phù hợp với hiện trạng, quy hoạch của tuyến kết nối/nút giao khác mức liên thông, tiến trình đầu tư công trình, dự án có liên quan để bảo đảm kết nối hiệu quả, đồng bộ, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư.

Đối với các tuyến kết nối/nút giao khác mức liên thông cần đầu tư ngay, Bộ GTVT đề nghị thuyết minh làm rõ sự cần thiết đầu tư: làm rõ việc kết nối đường bộ cao tốc với các đô thị, khu chức năng quan trọng của địa phương, trường hợp khoảng cách với nút giao liền kề từ 5 km đến 10 km, đề nghị thuyết minh chi tiết sự cần thiết bảo đảm đáp ứng yêu cầu theo quy định Mục 8.4.2 TCVN 5729:2012...

Lâm Đồng rà soát kết nối đường địa phương với các tuyến cao tốc

Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa thay mặt UBND tỉnh yêu cầu Sở GTVT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Ban quản lý dự án giao thông tỉnh và UBND các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện rà soát việc kết nối với các tuyến đường bộ cao tốc theo đề nghị của Bộ GTVT vào ngày 8/9/2023.

Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ban quản lý dự án giao thông tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá sự phù hợp về nội dung đề xuất của các địa phương trong việc kết nối của các tuyến cao tốc đảm bảo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn và hướng dẫn của Bộ GTVT. Kết quả tổng hợp rà soát từ các địa phương, đơn vị và tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ GTVT trước ngày 4/10/2023.

Nhiều cấn cá trong phương án đầu tư cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng
Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn làm rõ nhiều nội dung liên quan đến đề xuất điều chỉnh phương án đầu tư và hỗ trợ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư