Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 27 tháng 05 năm 2024,
Cảng Hải An muốn huy động 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi
Kim Ngân - 20/03/2023 15:50
 
Trái phiếu không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, có kỳ hạn 4 - 5 năm, dự kiến phát hành trong năm 2023 - 2024.

Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HoSE: HAH) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.

HĐQT trình cổ đông phương án phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tại thị trường trong nước. Trái phiếu không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, có kỳ hạn 4 - 5 năm. Lô trái phiếu được áp dụng lãi suất danh nghĩa cố định tối đa 6%/năm. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2023 và 2024, phụ thuộc vào điều kiện thị trường và sự chấp thuận của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Năm 2023, HĐQT đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 2.960 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 492 tỷ đồng, lần lượt giảm 8% và 40% so với thực hiện năm trước. Cổ tức dự kiến 15%.

Công ty dự kiến tiếp tục thực hiện dự án đầu tư đóng mới 3 tàu loại 1.800 TEY (Bangkok Mark IV) giá trị 2.000 tỷ đồng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022. Đồng thời, Công ty tiếp tục tìm mua tàu cũ thích hợp khi có cơ hội để đáp ứng nhu cầu sử dụng đội tàu.

Về cảng và logistic, Hải An sẽ tiếp tục thực hiện dự án đầu tư cảng Depot tại khu vực Cái Mép với giá trị ước tính 300 tỷ đồng. Công ty cũng tiếp tục tìm kiếm cơ hội để đầu tư cơ sở hạ tầng cho lĩnh vực dịch vụ Logistics ở các khu vực khác như miền Trung và Đồng bằng sông Cửu Long.

Năm 2022, Hải đạt 3.250 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 822 tỷ đồng, vượt gần 50% kế hoạch năm.

Với kết quả này, HĐQT trình phương án cổ tức năm 2022 tỷ lệ 50% bằng cổ phiếu, tương ứng phát hành thêm gần 35,2 triệu đơn vị. Cổ phiếu phát hành trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Dự kiến sau khi phát hành, vốn điều lệ Công ty tăng từ gần 683 tỷ đồng lên hơn 1.034 tỷ đồng.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư