Đặt mua báo in| Ngày 29 tháng 11 năm 2021, 04:14:07
Cao su Đồng Phú giảm gần 30% lợi nhuận
Chí Tín - 20/02/2021 09:41
 
Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú (mã DPR, sàn HoSE) đã có kết quả kinh doanh tổng hợp năm 2020 đã kiểm toán.
Giá cao su năm 2020 tăng hơn 2019 nhưng lợi nhuận của Cao su Đồng Phú vẫn sụt giảm mạnh
Giá bán cao su năm 2020 tăng hơn 2019 nhưng lợi nhuận của Cao su Đồng Phú vẫn sụt giảm mạnh

Theo đó, doanh thu thuần năm 2020 đạt 765 tỷ đồng, bằng 104,83% so với kết quả đạt được năm 2020.

Giá vốn hàng bán trong năm 2020 là 562 tỷ đồng, bằng 111,83% so với năm 2019. Việc giá vốn hàng bán tăng nhanh hơn so với doanh thu thuần khiến lợi nhuận gộp sụt giảm, chỉ bằng 89,31% so với năm trước, đạt giá trị là 202,5 tỷ đồng.

Trong năm 2020, doanh thu hoạt động tài chính của Công ty giảm mạnh, chỉ bằng 68,46% so với năm 2019, giá trị khoản thu này đạt 42 tỷ đồng.

Trong khi đó, chi phí tài chính lại tăng cao, bằng 562,5% năm trước, ghi nhận giá trị là 5,8 tỷ đồng.

Các khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp có mức tăng nhẹ, giá trị các khoản này lần lượt là 5,1 tỷ đồng và 48 tỷ đồng.

Kết quả lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty trong năm 2020 đạt 146,6 tỷ đồng, chỉ bằng 78,7% so với năm trước.

Về tình hình kinh doanh chung, Công ty cho biết trong năm 2020 sản lượng tiêu thu thấp hơn năm 2019, nhưng giá bán bình quân cao hơn.

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Công ty bị sụt giảm mạnh chủ yếu do năm 2020 Công ty không có khoản thu từ cây cao su thanh lý như trong năm 2019.

Cú bật quý IV giúp Cao su Đà Nẵng vượt 14% kế hoạch lợi nhuận
Dù lợi nhuận 9 tháng đầu năm vẫn giảm hơn 13% so với cùng kỳ và chỉ thành 66% kế hoạch, cú lội ngược dòng quý IV giúp DRC lấy lại tăng trưởng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư