Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 30 tháng 11 năm 2023, 01:14:59
Chấp thuận gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB cho ô tô sản xuất trong nước
Hoàng Minh - 22/05/2022 11:43
 
Ngày 21/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước và có hiệu lực từ ngày ký.

Theo đó, Chính phủ chấp nhận gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 9/2022 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TTĐB theo quy định của pháp luật về quản lý thuế đến hết ngày 20/11/2022.

Cụ thể, thời hạn nộp thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6/2022, tháng 7/2022, tháng 8/2022, tháng 9/2022 chậm nhất là ngày 20/11/2022.

Nghị định cũng quy định với một số trường hợp cụ thể.

Đó là trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn tới làm tăng số thuế TTĐB phải nộp và gửi tới cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.

Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp tờ khai thuế TTĐB theo quy định của pháp luật hiện hành thì chưa phải nộp thuế TTĐB phải nộp phát sinh trên tờ khai thuế TTĐB đã kê khai trong thời gian được gia hạn.

Trường hợp doanh nghiệp có các chi nhanh, đơn vị trực thuộc thực hiện kê khai thuế TTĐB riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của các chi nhanh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế TTĐB. Trường hợp chi nhanh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ô tô thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế TTĐB.

Về trình tự, thủ tục đề nghị gia hạn, người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (bằng phương thức điện tử; gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc gửi qua đường bưu điện) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt thì thời hạn nộp Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt chậm nhất là ngày 20/11/2022, cơ quan thuế vẫn thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB theo quy định tại điều 3 của Nghị định 32/2022/NĐ-CP.

Cơ quan thuế không phải thông báo cho người nộp thuế về việc chấp nhận thời hạn nộp thuế TTĐB. Trường hợp trong thời gian gia hạn, cơ quan thuế xác định người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn thì cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế về việc dừng gia hạn và người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế và tiền chậm nộp trong khoảng thời gian đã thực hiện gia hạn vào ngân sách nhà nước.

Trường hợp sau khi hết thời gian gia hạn, cơ quan thuế phát hiện qua thanh tra, kiểm tra người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB theo quy định này thì người nộp thuế phải nộp số tiền thuế còn thiếu, tiền phạt và tiền phạt chậm nộp do cơ quan thuế xác định lại vào ngân sách nhà nước.

Trong thời gian được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, cơ quan thuế không tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt được gia hạn. Trường hợp, cơ quan thuế đã tính tiền chậm nộp đối với các hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt thuộc trường hợp được gia hạn theo quy định tại Nghị định này thì cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh lại không tính tiền chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

Chính phủ muốn giảm thuế tiêu thụ đặc biệt cho ô tô điện
Chính phủ đề nghị giảm 5-12 điểm phần trăm thuế suất tiêu thụ đặc biệt với ô tô điện chạy pin nhập khẩu, sản xuất lắp ráp trong nước...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư