Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 07 năm 2024,
Chỉ định thầu một số gói thầu Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông
T.T - 26/06/2022 09:36
 
Bộ Giao thông - Vận tải và các địa phương thực hiện chỉ định thầu các gói thầu tư vấn, gói thầu phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật, gói thầu thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư theo quy định pháp luật.
Khẩn trương chỉ định thầu gói thầu đền bù, giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông
Khẩn trương chỉ định thầu gói thầu đền bù, giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Về kiến nghị của Bộ Giao thông - Vận tải, ý kiến của các Bộ: Tư pháp, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư về việc chỉ định thầu các gói thầu tư vấn, gói thầu phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật, gói thầu thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư, Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 (Dự án), Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/2/2022 của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đã xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và người có thẩm quyền trong việc chỉ định thầu các gói thầu tư vấn liên quan đến Dự án, gói thầu phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật, gói thầu thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Bộ Giao thông - Vận tải và các địa phương tiếp thu ý kiến các Bộ, khẩn trương thực hiện chỉ định thầu các gói thầu nêu trên theo quy định pháp luật, đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực kinh nghiệm, giải pháp kỹ thuật để triển khai thực hiện, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Bộ Giao thông - Vận tải chịu trách nhiệm đôn đốc các địa phương tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan bảo đảm tiến độ Dự án theo đúng yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ.

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025: Vượt ải đầu tiên
Hơn 2/3 số thành viên Hội đồng Thẩm định Nhà nước đã đồng ý với kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Đầu tư xây...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư