Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 14:
Chính thức thông qua Quốc hội thông qua Luật Đo đạc và bản đồ; Luật Thể dục, thể thao
Trong ngày làm việc thứ 19, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 14 hôm 14/6, Quốc hội đã chính thức thông qua 2 Luật, gồm: Luật Đo đạc và Bản đồ; Luật Thể dục thể thao, với tỷ lệ tán thành lần lượt là 92,61%. và 93,84%.
Trong ngày làm việc hôm nay, 14/6, Quốc hội đã thông qua 2 bộ Luật, gồm Luật Thể thục thể thao và Luật Đo đạc và Bản đồ với tỷ lệ tán thành cao trên 92%...
Ngày làm việc 14/6, Quốc hội đã thông qua 2 bộ Luật, gồm Luật Thể thục thể thao và Luật Đo đạc và Bản đồ với tỷ lệ tán thành cao 

Chiều 14/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, biểu quyết thông qua Luật Đo đạc và bản đồ với 451/452 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành chiếm 92,61%.

Trong buổi sáng, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, với 460 đại biểu tham gia biểu quyết (94,46%), 457 đại biểu tán thành, tỷ lệ 93,84%, chỉ có 2 đại biểu không biểu quyết và 1 đại biểu không tán thành.

Trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đo đạc và bản đồ trình Quốc hội xem xét thông qua của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng cho biết, ngày 01/6/2018, Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường về Dự thảo Luật Đo đạc và Bản đồ.

Hầu hết ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội tán thành với Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý và Dự thảo Luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghiên cứu tiếp thu chỉnh sửa dự thảo Luật theo ý kiến đại biểu Quốc hội về nhiều nội dung như bổ sung một số vấn đề về nguyên tắc trong hoạt động đo đạc, bản đồ tại Điều 4 như bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và đáp ứng yêu cầu ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao dân trí. Bổ sung nội dung quy định về chỉnh lý biến động bản đồ hành chính các cấp vào Khoản 2 và Khoản 3 Điều 26 trong Dự thảo Luật.

Bổ sung vào Khoản 2 Điều 51 quy định về phạm vi hoạt động của tổ chức nước ngoài trong giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; bổ sung vào khoản 6 quy định các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. Xem xét lại quy định tại Khoản 2 Điều 52 liên quan đến giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ của nhà thầu nước ngoài cho phù hợp với thực tế và pháp luật hiện hành; quy định tại Khoản 4 Điều 53 về chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ và tiêu chí phân chứng chỉ hạng I và hạng II; quy định rõ những vấn đề liên quan đến sát hạch khi cấp mới, cấp đổi, cấp lại và gia hạn chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ…

Giải trình một số nội dung cụ thể, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng nêu rõ, về thành lập bản đồ hành chính quy định tại Điều 26, có ý kiến đại biểu đề nghị bổ sung bản đồ hành chính cấp xã vào Khoản 1 Điều 26, theo báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bản đồ hành chính là bản đồ thể hiện sự phân chia lãnh thổ theo đơn vị hành chính trong quốc gia. Đơn vị hành chính cấp xã là cấp nhỏ nhất, trong đó không có sự phân chia lãnh thổ. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ nguyên như Dự thảo Luật.

Có ý kiến đề nghị bổ sung bản đồ hành chính đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt là đơn vị hành chính tương đương cấp huyện trực thuộc cấp tỉnh; việc thành lập bản đồ hành chính đối với đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt tương tự như thành lập bản đồ hành chính cấp huyện.

Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội không bổ sung quy định thành lập bản đồ hành chính đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt vào trong Dự thảo Luật.

Thế Hải

Bình luận của bạn về bài viết...