Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 22 tháng 05 năm 2024,
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Nhiệt huyết thiếu đi tri thức là lửa thiếu đi ánh sáng
D.Ngân - 21/05/2022 17:44
 
Tại Lễ Tôn vinh 106 trí thức tiêu biểu năm 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, giấc mơ Việt Nam thịnh vượng chỉ có thể được soi đường bằng ánh sáng của tri thức.

Phát biểu khai mạc Lễ Tôn vinh 106 trí thức tiêu biểu năm 2022 được tổ chức ngày 21/5, TSKH.Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho biết, đây là lần thứ 4, Liên hiệp hội tổ chức hoạt động tôn vinh trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu. Trước đó, hoạt động này được tổ chức 3 lần vào năm 2015, 2017 và 2019.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn đội ngũ trí thức khoa học công nghệ Việt Nam ngày càng lớn mạnh, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự phát triển của nước nhà.

Hoạt động tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu được tổ chức nhằm tôn vinh các trí thức có nhiều đóng góp, đoàn kết phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức trong và ngoài nước, đồng thời góp phần quan trọng thúc đẩy tiềm lực khoa học xã hội quốc gia, phát triển kinh tế xã hội.

Biểu dương và ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ trí thức trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, cha ông ta luôn quý trọng hiền tài và đội ngũ trí thức, coi hiền tài là nguyên khí quốc gia. 

Với quan điểm nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu, nên ngay từ khi mới thành lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã nói: "Nước nhà cần phải kiến thiết, kiến thiết cần phải có nhân tài". Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đảng ta luôn nhất quán xác định khoa học công nghệ là quốc sách. 

Đại hội XIII của Đảng một lần nữa nhấn mạnh yêu cầu phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là một đột phá chiến lược của đất nước, đặc biệt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, đội ngũ trí thức khoa học công nghệ Việt Nam chính là hạt nhân của tiến trình này.

Chủ tịch nước đánh giá hoạt động tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu là một hình thức có ý nghĩa nhân văn rất lớn, thể hiện sự quan tâm, coi trọng, đãi ngộ của Đảng, Nhà nước, đồng thời khích lệ, ghi nhận các cá nhân có nhiều đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước nói chung và của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nói riêng.

Đặc biệt năm nay, với cách làm khách quan, khoa học, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã chọn được 106 trí thức khoa học tiêu biểu, trong đó có nhiều nhà khoa học lớn tuổi có nhiều cống hiến lớn lao và nhiều nhà khoa học là nữ, trẻ đã có nhiều đóng góp cho Tổ quốc.

Cổ vũ tinh thần của các trí thức được vinh danh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho hay, danh hiệu trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu không chỉ mang đến niềm tự hào đối với chính bản thân người được tôn vinh và gia đình mà còn trở thành niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao đối xã hội.

Theo yêu cầu của Chủ tịch nước, các trí thức tiêu biểu cần làm tốt hơn nữa công tác tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ nước nhà, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế, củng cố vững chắc nền tảng liên minh công nhân-nông dân-trí thức, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được trong công cuộc phát triển đất nước thời gian qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thẳng thắn thừa nhận, hiện năng lực và trình độ công nghệ của nền kinh tế còn thấp. 

Bên cạnh đó, công nghiệp chủ yếu là gia công lắp ráp, giá trị lao động không cao, năng suất lao động thấp, công nghiệp hỗ trợ phát triển chậm, tỉ lệ nội địa hoá thấp, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu còn hạn chế, tính tự chủ của nền kinh tế còn thấp...

Và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã mở ra cơ hội để nước ta rút ngắn khoảng cách, tăng tốc phát triển, Chủ tịch nước nhấn mạnh vị thế và yêu cầu của đất nước đang đòi hỏi đội ngũ trí thức khoa học công nghệ nước nhà hãy miệt mài hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, tạo ra nhiều giá trị hơn nữa cho cuộc sống từ các công trình nghiên cứu, phát minh, sáng chế của mình.

Với vai trò là tổ chức đại diện cho trí thức khoa học công nghệ, là bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ thống chính trị ở nước ta, theo yêu cầu của Chủ tịch nước, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các tổ chức thành viên cần làm tốt hơn nữa vai trò tham vấn chính sách khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, cơ chế chính sách về tài chính, điều kiện làm việc, đãi ngộ… cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ;

"Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam kết nối tốt hơn các nhà khoa học, xây dựng khối đại đoàn kết để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới", Chủ tịch nước yêu cầu.

Khẳng định “nhiệt huyết thiếu đi tri thức là lửa thiếu đi ánh sáng”, giấc mơ Việt Nam thịnh vượng chỉ có thể được soi đường bằng ánh sáng của tri thức, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn thành công của các nhà khoa học được vinh danh hôm nay sẽ truyền cảm hứng, tạo ra động lực lan tỏa, thúc đẩy đội ngũ trí thức khoa học công nghệ Việt Nam ngày càng lớn mạnh, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự phát triển của nước nhà.

Tại buổi Lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã trao tặng biểu trưng danh hiệu trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu cho 106 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu.

Trong số 106 trí thức tiêu biểu được vinh danh đợt này có: 50 trí thức do các Liên hiệp hội địa phương để cử, 40 trí thức do các Hội ngành toàn quốc đề cử, 16 trí thức do Hội đồng Xét chọn đề cử; 68 người có học hàm, học vị từ phó giáo sư, tiến sĩ trở lên, 20 người có học vị thạc sĩ, 18 người có học vị cử nhân và tương đương; 2 Anh hùng Lao động; 16 nữ, 90 nam.
Tuổi bình quân của 106 trí thức là 63 tuổi, trong đó có 2 trí thức cao tuổi nhất là GS.TS.BS. Hoàng Bảo Châu, sinh năm 1929 (93 tuổi), nguyên Phó chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam và GS.TS. Lê Xuân Tùng, sinh năm 1936 (86 tuổi), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội;
Có 1 trí thức nam trẻ tuổi nhất là ThS.Trần Văn Vũ, sinh năm 1979 (43 tuổi), Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Trà Vinh và 1 trí thức nữ trẻ tuổi nhất là GS.TS.Nguyễn Khánh Diệu Hồng, sinh năm 1981 (41 tuổi), Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực, đơn vị trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư