Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 07 năm 2022, 20:44:01
Chứng khoán APEC muốn thành lập công ty quản lý quỹ
Chí Tín - 23/03/2014 14:53
 
Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán APEC vừa diễn ra hôm 23/3 đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ nhằm huy động bổ sung vốn hoạt động. Một trong những lực chọn của APEC trong việc sử dụng nguồn vốn là có thể sẽ thành lập công ty quản lý quỹ.
Chứng khoán APEC muốn thành lập công ty quản lý quỹ
Đại hội đồng cổ đông Chứng khoán APEC vừa họp hôm 23/3

Theo kế hoạch, APEC sẽ phát hành 2 triệu cổ phiếu cho đối tác chiến lược để tăng vốn của công ty từ 390 tỷ đồng lên 410 tỷ đồng.

Mệnh giá cổ phần phát hành là 10.000 đồng/cổ phần. Theo đó, số tiền thu được dự kiến sau đợt phát hành là 20 tỷ đồng sẽ được bổ sung vốn tự có và vốn lưu động của công ty.

Đại hội đồng cổ đông APEC cũng đã thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phương án phát hành chi tiết (tỷ lệ phân phối, tiêu chí và đối tượng phát hành cụ thể).

Ông Đỗ Văn Lăng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Chứng khoán APEC hé lộ, một trong những lực chọn của APEC trong việc sử dụng nguồn vốn là có thể sẽ thành lập công ty quản lý quỹ.

Ngoài ra, Đại hội đồng cổ đông cũng cho phép Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, Hội đồng quản trị được phép thay đổi, điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho công ty.

Theo kế hoạch kinh doanh của APEC, lợi nhuận của công ty năm 2014 là hơn 14,8 tỷ đồng.

Tổng doanh thu dự kiến sẽ đạt 37, 36 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu môi giới dự kiến đạt 14 tỷ, doanh thu tư vấn đạt 1,35 tỷ đồng, doanh thu hoạt động kinh doanh vốn 11,06 tỷ đồng và doanh thu khác là 10,95 tỷ đồng.

Trước đó, trong năm 2013, APEC đạt tổng doanh thu là 24,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 11,7 tỷ đồng và lãi cơ bản trên cổ phiếu là 300 đồng/cổ phiếu.

VN-Index vẫn còn cơ hội đi lên
VN-Index vẫn có thể tiếp tục duy trì đà tăng nhờ sự ủng hộ tích cực của dòng tiền, đặc biệt là dòng tiền của nhà đầu tư trong nước. Đặc...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư