Đặt mua báo in| Ngày 21 tháng 09 năm 2020, 07:29:46
Chuỗi nhà sách Phương Nam ghi nhận doanh thu thấp nhất trong 5 năm qua
Hồng Phúc - 01/08/2020 15:27
 
Doanh thu quý II/2020 của Công ty cổ phần Văn hoá Phương Nam (mã: PNC) đạt 98,1 tỷ đồng, giảm 70 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái và là mức thấp nhất trong 5 năm qua.

Bảng: Kết quả kinh doanh của Phương Nam (Đvt: Tỷ đồng).

Chỉ tiêu

Quý II/2020

Quý II/2019

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2020

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2019

Doanh thu thuần

98,1

168,2

216,2

315

Lợi nhuận gộp

38,5

65,2

87,2

123,5

Chi phí bán hàng

43,5

53,8

95,9

107,7

Chi phí quản lý doanh nghiệp

5

7,6

11,1

14,7

Lợi nhuận sau thuế

(5,6)

2,7

(14,5)

623,3 (triệu đồng)


PNC có lãi gộp gần 39 tỷ đồng, nhưng sau khi trừ chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, doanh nghiệp này ghi nhận lợi nhuận sau thuế âm 5,6 tỷ đồng. 

Đây là quý thứ hai Phương Nam ghi nhận lỗ, kéo theo luỹ kế từ đầu năm âm 14,5 tỷ đồng do chuỗi bán lẻ văn phòng phẩm bị ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19.

Phương Nam hiện có 6 công ty con được hợp nhất và 3 công ty liên doanh liên kết. 

Hội đồng quản trị doanh nghiệp này đặt kế hoạch tổng doanh thu thuần năm 2020 là 540 tỷ đồng và 0 đồng lợi nhuận trước thuế.

Văn hóa Phương Nam: Độ “âm” lợi nhuận quý I/2020 gấp 4 lần cùng kỳ
Mức lợi nhuận sau thuế của Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam (mã PNC, sàn HoSE) trong quý I/2020 âm sâu hơn khá nhiêu sau khi doanh nghiệp này đã có mức...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư