Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 15 tháng 07 năm 2024,
Có phải đăng thông tin đấu thầu với gói thầu nhỏ hơn 100 triệu đồng?
Anh Ngọc - 24/10/2019 07:22
 
Các gói thầu thuê tư vấn hoặc mua sắm hàng hóa cho các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu thì việc đăng tải thông tin trong đấu thầu phải tuân thủ theo quy định tại Điều 8 Luật Đấu thầu.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Quốc Oai (tỉnh Kon Tum) đặt câu hỏi như sau: Tôi xin hỏi, gói thầu thuê tư vấn hoặc mua sắm hàng hóa phục vụ trong cơ quan hành chính Nhà nước trên 50 triệu đồng, nhỏ hơn 100 triệu đồng, đến thời điểm tháng 7/2019 có phải đăng tải thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không? Nếu không thì có bị xử phạt vi phạm hành chính không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Đối với trường hợp của ông Oai, nếu các gói thầu thuê tư vấn hoặc mua sắm hàng hóa cho các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu thì việc đăng tải thông tin trong đấu thầu phải tuân thủ theo quy định tại Điều 8 Luật Đấu thầu.

Việc xử lý vi phạm quy định về đăng tải thông tin trong đấu thầu được thực hiện theo Điều 22 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Điều 22 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP - Vi phạm quy định về đăng tải thông tin trong đấu thầu

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư muộn hơn so với quy định nhưng trước thời điểm thông báo mời thầu, gửi thư mời thầu gói thầu, dự án thực hiện đầu tiên của kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư sau thời điểm thông báo mời thầu, gửi thư mời thầu gói thầu, dự án thực hiện đầu tiên của kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

b) Đăng tải thông tin về đấu thầu không đầy đủ nội dung hoặc không đúng thẩm quyền.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không đăng tải các thông tin về đấu thầu.

Áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn cho gói thầu
Một gói thầu hỗn hợp, trong hạn mức (chưa tới 200 triệu đồng) trong danh mục bí mật mà lại phải thực hiện theo hình thức chỉ định thầu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư