Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 07 năm 2024,
Cổ phần hóa Tổng công ty 36 Bộ Quốc phòng: Nhà nước nắm 40% vốn điều lệ
Kỳ Thành - 23/02/2016 08:31
 
Theo phương án cổ phần hóa Tổng công ty 36, Nhà nước sẽ chỉ còn nắm giữ 40% vốn điều lệ và bán 42,21% cho đối tác chiến lược.
Trụ sở Tổng công ty 36
Trụ sở Tổng công ty 36

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty 36 theo hình thức bán bớt phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Theo phương án trên, Tổng công ty 36 sẽ vốn điều lệ là 430 tỷ đồng, tương ứng với số cổ phần phát hành lần đầu là 43.000.000 cổ phần (43 triệu cổ phần), mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng. Trong đó, Nhà nước nắm giữ 17.200.000 cổ phần, chiếm 40% vốn điều lệ; cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 3.347.800 cổ phần, chiếm 7,79% vốn điều lệ; cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược 18.152.200 cổ phần, chiếm 42,21% vốn điều lệ; cổ phần bán đấu giá công khai 4.300.000 cổ phần, chiếm 10% vốn điều lệ.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu, điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ khi không bán được cho các nhà đầu tư theo Phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phương án sắp xếp lao động, tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 1.429 người. Số lao động chuyển sang làm việc tại Tổng công ty 36 - CTCP là 1.311 người. Bộ Quốc phòng căn cứ quy định tại Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22/7/2015 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu để giải quyết cho người lao động dôi dư.

Cổ phần hoá, thoái vốn nhà nước tại công ty lâm nghiệp Sóc Trăng
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Sóc Trăng giai đoạn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư