Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 25 tháng 05 năm 2024,
Cổ phiếu “bốc hơi” 66,7%, Chủ tịch Đoàn Hữu Thuận bị bán giải chấp 200.000 cổ phiếu Hodeco
Duy Bắc - 17/11/2022 09:46
 
Sau khi cổ phiếu liên tục bị bán tháo, tới lượt Chủ tịch Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, mã HDC - sàn HoSE) bị bán giải chấp.

Cụ thể, Chứng khoán VPS sẽ bán giải chấp 200.000 cổ phiếu DHC của ông Đoàn Hữu Thuận, Chủ tịch HĐQT Hodeco từ ngày 16/11/2022.

Ông Đoàn Hữu Thuận, Chủ tịch HĐQT Hodeco.
Ông Đoàn Hữu Thuận, Chủ tịch HĐQT Hodeco.

Trước đó, ngày 13/10, ông Nguyễn Tuấn Anh (thành viên HĐQT độc lập) và CTCP Đầu tư Thiên Anh Minh (tổ chức liên quan ông Nguyễn Tuấn Anh) lần lượt bị bán giải chấp 34.900 cổ phiếu và 32.900 cổ phiếu; từ ngày 21/10 đến 24/10, ông Nguyễn Tuấn Anh và CTCP Đầu tư Thiên Anh Minh lần lượt bị bán giải chấp 73.000 cổ phiếu và 68.600 cổ phiếu; và từ ngày 25/10 đến ngày 26/10, ông Nguyễn Tuấn Anh và CTCP Đầu tư Thiên Anh Minh lần lượt bị bán giải chấp 105.000 và 105.000 cổ phiếu HDC.

Bối cảnh lãnh đạo bị bán giải chấp, cổ phiếu HDC liên tục giảm mạnh. Cụ thể, từ ngày 11/11/2021 đến ngày 16/11/2022, cổ phiếu HDC giảm 66,7% từ 91.200 đồng/cổ phiếu về 30.400 đồng/cổ phiếu.

9 tháng đầu năm hoàn thành 58% kế hoạch lợi nhuận năm

Trong quý III/2022, Hodeco ghi nhận doanh thu đạt 344,21 tỷ đồng, tăng 22,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 72,06 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tăng nhẹ 35,8% lên 38,5%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 31,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 31,84 tỷ đồng lên 132,5 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 84,2% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 8,57 tỷ đồng lên 18,75 tỷ đồng; lãi công liên doanh, liên kết ghi nhận lỗ 6,18 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 0,13 tỷ đồng, tức giảm tới 6,31 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 80,3%, tương ứng tăng thêm 6,65 tỷ đồng lên 14,93 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Công ty cho biết doanh thu tăng trong quý III do ghi nhận chủ yếu từ một phần dự án The Light City giai đoạn 1, dự án Ngọc Tước và dự án Ecotown Phú Mỹ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2022, Hodeco ghi nhận doanh thu đạt 1.124,5 tỷ đồng, tăng 22,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 249,17 tỷ đồng, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trong quý III thấp hơn tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của 9 tháng đầu năm 2022.

Được biết, trong năm 2022, Hodeco đặt kế hoạch tổng giá trị đầu tư 4.189 tỷ đồng, doanh thu 1.913 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 429,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 245,6%, 35,67% và 38,11% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2022, Công ty mới hoàn thành được 58% kế hoạch lợi nhuận năm.

Dòng tiền âm kỷ lục từ khi niêm yết tới nay

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm 2022, Hodeco ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 350,31 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 200,2 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 71,3 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 372,6 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ.

Được biết, theo dữ liệu iBoard của SSI, cổ phiếu của Hodeco đã niêm yết từ năm 2007 tới nay. Kể từ thời điểm niêm yết tới 2021, chưa năm nào dòng tiền kinh doanh chính âm quá 350,31 tỷ đồng, năm dòng tiền kinh doanh âm lớn nhất là năm 2021 với giá trị âm lên tới 309,16 tỷ đồng.

Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của Hodeco tăng 22,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 845,1 tỷ đồng lên 4.622 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho đạt 1.785,99 tỷ đồng, chiếm 38,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.199,99 tỷ đồng, chiếm 26% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 992,95 tỷ đồng, chiếm 21,5% tổng tài sản và các tài sản khác.

Về danh mục đầu tư chứng khoán, Công ty đang có tổng danh mục đầu tư 110,43 tỷ đồng, trích lập dự phòng giảm giá đầu tư là 14,5 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu đầu tư 106,24 tỷ đồng vào cổ phiếu HUB (CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế) và đã thực hiện trích lập dự phòng giảm giá 14,5 tỷ đồng.

Công ty có thuyết minh trả trước cho người bán ngắn hạn tăng từ 146 tỷ đồng lên 395,1 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2022. Trong đó, chủ yếu là khoản trả cho tích luỹ quỹ đất tại huyện Long Điền tăng từ 15 tỷ đồng lên 165,4 tỷ đồng; trả cho bà Hoàng Kim Minh từ 15 tỷ đồng lên 98,78 tỷ đồng (mục đích tích luỹ quỹ đất cho cụm tiểu thủ công nghiệp và đô thị Phước Thắng);  …

Điểm đáng lưu ý, trong 9 tháng đầu năm, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 64,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 468,99 tỷ đồng lên 1.199,99 tỷ đồng; tài sản dở dang dài hạn tăng 54,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 348,59 tỷ đồng lên 992,95 tỷ đồng.

Ngoài ra, tính tới cuối quý III, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 27,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 365,9 tỷ đồng lên 1.709,3 tỷ đồng và chiếm 37% tổng nguồn vốn.

Hodeco ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm 350,31 tỷ đồng, kỷ lục từ trước tới nay
9 tháng đầu năm, Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, mã HDC - sàn HoSE) ghi nhận lợi nhuận đạt 249,17 tỷ đồng và hoàn thành 58%...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư