Đặt mua báo in| Ngày 02 tháng 04 năm 2023, 09:50:54
Cổ phiếu ORS của Chứng khoán Phương Đông niêm yết trên sàn UPCoM
Chí Tín - 17/04/2019 21:39
 
Ngày 17/4, 24 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Đông chính thức được giao dịch trên UPCoM với tổng giá trị đăng ký giao dịch 240 tỷ đồng. Mã chứng khoán ORS.
chứng khoán Phương Đông đã từng niêm yết trên HNX, nhưng sau đó bị hủy niêm yết do lỗ 3 năm liên tiếp
Chứng khoán Phương Đông đã từng niêm yết trên HNX, nhưng sau đó bị hủy niêm yết do lỗ 3 năm liên tiếp

Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Đông được thành lập năm 2006 với số vốn điều lệ ban đầu là 60 tỷ đồng.

Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư và lưu ký chứng khoán.

Năm 2007, công ty chính thức được công nhận là thành viên chính thức của Trung tâm giao dịch chứng khoán TP.HCM (nay là Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM) và Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội (nay là Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội).

Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Đông đã niêm yết cổ phiếu trên HNX từ năm 2010 và đã bị hủy niêm yết vào ngày 10/4/2019 do lợi nhuận sau thuế bị âm 3 năm liên tiếp, thuộc diện bị hủy niêm yết theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 60 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ.

Những điểm mới về giao dịch trên UPCoM
Theo Thông tư 13/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ 1/5/2019) về sửa đổi bổ sung quy định cho thị trường UPCoM, nhiều điểm mới đã...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư