Hơn 7 triệu cổ phiếu Dịch vụ kỹ thuật Mobifone lên UPCoM
Ngày 16/4/2019, Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Mobifone sẽ đưa hơn 7 triệu cổ phiếu với tổng giá trị đăng ký giao dịch hơn 70,6 tỷ đồng chính thức lên sàn UPCoM. Mã chứng khoán là MFS.
MFS hiện có 3 mảng kinh doanh chính
MFS hiện có 3 mảng kinh doanh chính

Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Mobifone tiền thân là Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật và Hạ tầng mạng thông tin di động (Mobitechs), được thành lập tháng 01/2008 với số vốn điều lệ 34.587.000.000 đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0103021688 do Sở KH&ĐT Tp Hà Nội cấp. Hiện tại số vốn điều lệ là 70.629.790.000 đồng.

Về hoạt động kinh doanh, MFS hiện có 3 mảng kinh doanh chính là dịch vụ giá trị gia tăng (VAS), dịch vụ hạ tầng – viễn thông và dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Về cơ cấu doanh thu, mảng cung cấp dịch vụ hạ tầng viễn thông mang về cho MFS 108,3 tỷ đồng trong năm 2018, chiếm 17,26% tổng doanh thu. Mảng cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng mang về hơn 210 tỷ đồng, chiếm 33,52% tổng doanh thu và là mảng chiếm tỷ trọng lớn nhất. Mảng cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng (VAS) mang về gần 156 tỷ đồng doanh thu, chiếm 24,86% và doanh thu khác chiếm 24,36%.

 Kết quả kinh doanh năm 2016 - 2017

                                                                                           Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

2017

2018

Vốn chủ sở hữu

150,7

165,4

Doanh thu từ hoạt động

940,6

627,2

Lợi nhuận sau thuế

26,3

28,4

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)

2,8

4,53

Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (%)

18.85

17.97

Giá trị sổ sách (VNĐ/CP)

21.338

 23.421

Tỷ lệ cổ tức (%)

15

15

                                                           Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2018

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2018:

Chỉ tiêu

Năm 2019

Doanh thu (tỷ đồng)

684

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

29,8

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (%)

4,36

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%)

42,23

Cổ tức (%)

15

                        Nguồn: Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Mobifone

 

Chí Tín

Bình luận của bạn về bài viết...