Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 02 năm 2023, 09:00:36
Cơ quan nào có thẩm quyền gia hạn thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu?
Anh Ngọc - 09/07/2019 07:27
 
Chủ đầu tư hay bên mời thầu có thẩm quyền gia hạn thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu?
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Độc giả Lê Thanh (TP. Hồ Chí Minh) đặt câu hỏi như sau: Theo Điểm g, Khoản 1 và Khoản 2, Điều 12 Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu quy định:

“Thời gian đánh giá hồ sơ quan tâm... Trường hợp cần thiết, có thể kéo dài thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất nhưng không quá 20 ngày và phải bảo đảm tiến độ thực hiện dự án”.

Tuy nhiên hiện nay tôi chưa thấy có văn bản pháp luật quy định cơ quan nào có thẩm quyền ra quyết định gia hạn thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu.

Cho tôi hỏi, chủ đầu tư hay bên mời thầu có thẩm quyền gia hạn thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm g, Khoản 1, Điều 12 Luật Đấu thầu quy định thời gian đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển tối đa là 20 ngày, hồ sơ đề xuất tối đa là 30 ngày, hồ sơ dự thầu tối đa là 45 ngày đối với đấu thầu trong nước, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Thời gian đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển tối đa là 30 ngày, hồ sơ đề xuất tối đa là 40 ngày, hồ sơ dự thầu tối đa là 60 ngày đối với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Trường hợp cần thiết, có thể kéo dài thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất nhưng không quá 20 ngày và phải bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.

Đối với vấn đề của bà Thanh, thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất được thực hiện theo quy định nêu trên mà không yêu cầu phải có quyết định về việc cho phép kéo dài thời gian đánh giá của người có thẩm quyền.

Nhà thầu được từ chối gia hạn hiệu lực hồ sơ dự thầu?
Nếu nhà thầu không chấp nhận việc gia hạn hiệu lực của hồ sơ dự thầu thì hồ sơ dự thầu của nhà thầu không được xem xét tiếp và nhà thầu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư