Đặt mua báo in| Ngày 13 tháng 08 năm 2020, 08:01:33
Quy định việc đánh giá hợp đồng tương tự trong hồ sơ dự thầu
Anh Ngọc - 25/05/2019 07:07
 
Hồ sơ mời thầu yêu cầu rõ đối với hợp đồng tương tự là thực hiện thi công sửa chữa công trình dân dụng cấp II trở lên. Nhưng trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu thì đưa 2 hợp đồng tương tự với công trình xây mới. Như vậy có hợp lệ?.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Vũ Văn Ngọc (tỉnh Hưng Yên) đặt câu hỏi như sau: Trong hồ sơ mời thầu, bên mời thầu có yêu cầu về kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp: Thi công sửa chữa công trình dân dụng cấp II trở lên và có tối thiểu 2 hợp đồng có giá trị ≥ 8.688.208.000 đồng. Tổng giá trị 2 hợp đồng ≥ 17.376.416.000 đồng.

Trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu, hợp đồng tương tự của nhà thầu đưa ra gồm 2 hợp đồng với quy mô như sau:

- Xây dựng mới, tiêu chuẩn cấp I, 7 tầng. Tổng giá trị gói thầu: 158.650.000 đồng.

- Xây dựng mới, tiêu chuẩn cấp II, 4 tầng. Tổng giá trị gói thầu: 16.763.000 đồng.

Trong hồ sơ mời thầu có yêu cầu rõ đối với hợp đồng tương tự là thực hiện thi công sửa chữa công trình dân dụng cấp II trở lên. Nhưng trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu thì đưa 2 hợp đồng tương tự với công trình xây mới.

Tôi xin hỏi, với hợp đồng tương tự như trong hồ sơ dự thầu thì hợp đồng trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu có đạt yêu cầu không? Trong trường hợp không đạt thì chấm trượt hay yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo hướng dẫn tại Mục 2.1 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp một giai đoạn một túi hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, hợp đồng tương tự là hợp đồng đã thực hiện toàn bộ, trong đó công việc xây lắp có các tính chất tương tự với gói thầu đang xét, bao gồm:

- Tương tự về bản chất và độ phức tạp: Có cùng loại và cấp công trình tương tự hoặc cao hơn cấp công trình yêu cầu cho gói thầu này theo quy định của pháp luật về xây dựng. Đối với các công việc đặc thù, có thể chỉ yêu cầu nhà thầu phải có hợp đồng thi công tương tự về bản chất và độ phức tạp đối với các hạng mục chính của gói thầu;

- Tương tự về quy mô công việc: Có giá trị công việc xây lắp bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị công việc xây lắp của gói thầu đang xét. Hai công trình có cấp thấp hơn liền kề với cấp của công trình đang xét, quy mô mỗi công trình cấp thấp hơn liền kề bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị công việc xây lắp của gói thầu đang xét thì được đánh giá là một hợp đồng xây lắp tương tự.

Theo đó, việc đánh giá hồ sơ dự thầu, trong đó có nội dung hợp đồng tương tự thực hiện theo quy định nêu trên.

Nhà thầu có thể chứng minh năng lực bằng hợp đồng tương tự?
Để tham gia thi công xây dựng công trình có quy mô cấp IV thì tổ chức phải đáp ứng điều kiện năng lực và được cấp chứng chỉ năng lực hoạt...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư