Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 07 năm 2020, 20:47:46
Hợp đồng tương tự, hiểu sao cho đúng?
Anh Ngọc - 16/06/2018 07:56
 
Hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự là hợp đồng trong đó hàng hóa được cung cấp tương tự với hàng hóa của gói thầu đang xét và đã hoàn thành.

Độc gỉa Đinh Khuê (TP. Hà Nội) đặt câu hỏi như sau: Công ty tôi đang làm hồ sơ mời thầu gói mua sắm hàng hóa có 2 sản phẩm A và B. Trong đó A là sản phẩm chính chiếm phần lớn giá tiền của cả gói mua sắm. Khi làm hồ sơ mời thầu, tôi muốn áp dụng 2 điều kiện về hợp đồng tương tự: Tổng giá trị hợp đồng tương đương là 70% (theo đúng quy định của Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT); hợp đồng tương đương đó phải có hạng mục A hoặc tương tự và cũng là 70% dự toán của hạng mục A trong hồ sơ thầu. Hợp đồng tương tự có thể gồm A và B hoặc A và C đều được. Tuy nhiên, trong Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT tôi không thấy có hướng dẫn về điều kiện thứ hai, đề nghị cơ quan chức năng giải đáp về vấn đề này?.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo hướng dẫn tại Mục 2 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự là hợp đồng trong đó hàng hóa được cung cấp tương tự với hàng hóa của gói thầu đang xét và đã hoàn thành, bao gồm:

- Tương tự về chủng loại, tính chất: Có cùng chủng loại, tương tự về đặc tính kỹ thuật và tính năng sử dụng với hàng hóa của gói thầu đang xét.

- Tương tự về quy mô: Có giá trị hợp đồng bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị của gói thầu đang xét.

Đối với trường hợp của ông Khuê, việc quy định tiêu chí đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hoá tương tự phải tuân thủ theo quy định nêu trên.

Nhà thầu đứng đầu liên danh cung cấp hợp đồng tương tự hợp lệ là đủ?
Đối với nhà thầu liên danh thì năng lực, kinh nghiệm được xác định bằng tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh song phải bảo...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư