Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 07 năm 2020, 20:40:49
Nhà thầu có thể chứng minh năng lực bằng hợp đồng tương tự?
Anh Ngọc - 19/12/2018 07:15
 
Để tham gia thi công xây dựng công trình có quy mô cấp IV thì tổ chức phải đáp ứng điều kiện năng lực và được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng từ hạng III trở lên.

Độc giả Lưu Hoàng Dương đặt câu hỏi như sau: Theo Khoản 20, Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ và Điều 10 Thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng đều thấy có nội dung, trường hợp tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực thì được tham gia các lĩnh vực trên đối với dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình quy mô cấp IV.

Vậy đơn vị thi công không có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng mà có hợp đồng tương tự và nhân lực phù hợp thì có được không?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Tổ chức tham gia thi công xây dựng công trình phải đáp ứng điều kiện năng lực và được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định tại Khoản 20 và Khoản 32, Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

Theo đó, để tham gia thi công xây dựng công trình có quy mô cấp IV thì tổ chức phải đáp ứng điều kiện năng lực và được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng từ hạng III trở lên.

Chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt
Việc làm rõ hồ sơ dự thầu chỉ được thực hiện giữa bên mời thầu và nhà thầu có hồ sơ dự thầu cần phải làm rõ và phải bảo đảm nguyên...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư